یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش گلخانه
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

برنامه ریزی آبیاری سطحی و زیر سطحی در گلخانه با استفاده از تانسیومتر
توصیه و ترویج روش‌ های مدیریت آبیاری در گلخانه با وسایل و تجهیزات ارزان و با دقت قابل‌ قبول نظیر تانسیومتر موجب ارتقاء مدیریت آبیاری گلخانه خواهد شد.

توسعه‌ زراعت ‌های گلخانه‌ ای به‌ منظور افزایش بهره‌ وری مصرف آب در بسیاری از کشورهای جهان به ‌عنوان بخش پایدار برای تولید محصولات کشاورزی گسترش‌ یافته ولی متأسفانه مدیریت جامعی از نظر زمان‌ بندی و مقدار مناسب آبیاری در گلخانه ‌های کشور وجود ندارد. به نظر می‌ رسد توصیه و ترویج روش‌ های مدیریت آبیاری در گلخانه با وسایل و تجهیزات ارزان و با دقت قابل‌ قبول نظیر تانسیومتر موجب ارتقاء مدیریت آبیاری گلخانه خواهد شد.
مهندس پریسا شاهین رخسار  پژوهشی به ‌منظور ارزیابی کار آیی دو روش آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیرسطحی) بر عملکرد توت‌ فرنگی گلخانه‌ ای انجام داد. در این آزمایش تیمارها شامل دو روش آبیاری قطره ‌ای (سطحی و زیرسطحی با عمق 10 سانتی‌ متر) به ‌عنوان کرت اصلی و سه سطح برنامه‌ ریزی آبیاری با استفاده از تانسیومتر بر اساس مکش 0/2 و 0/4 بار و برنامه ‌ریزی آبیاری تجربی بر اساس نظر بهره ‌بردار به‌ عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. براساس نتایج این بررسی، برنامه‌ ریزی آبیاری بر اساس مکش 0/4 بار به دلیل بالاتر بودن بهره‌ وری مصرف آب و کاهش حجم آب مصرفی بدون کاهش قابل‌ توجه عملکرد به‌ عنوان مکش بهینه آبیاری در خاک با بافت لومی رسی و برای رقم سلوا توصیه می ‌گردد. به دلیل مدیریت، کنترل و کارگذاری آسان ‌تر، سامانه آبیاری قطره ‌ای سطحی به‌ عنوان سامانه برتر معرفی می‌ شود.
 
 


۱۳۹۵/۰۵/۰۶
تعداد نمایش: ۲۹۵
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش گلخانه'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات