یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
ماشینهای کشاورزی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

خشک‌کن خورشیدی ترکیبی مجهز به مکانیزم تغییر زاویه دریافت تابش به ‌منظور خشک کردن سیب گلاب طراحی و ساخته شد.
دکتر روستاپور عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی (بخش تحقیقات فنی و مهندسی فارس) با همکاری مهندس شاه امیریان در تحقیقی به طراحی، ساخت و ارزیابی خشک‌کن خورشیدی ترکیبی مجهز به مکانیزم تغییر زاویه دریافت تابش به ‌منظور خشک کردن سیب گلاب پرداختند.

به منظور فراهم‌ آوری شرایط مناسب برای کاربرد خشک‌ کن در مناطق مختلف و فصول مختلف سال، نسبت به ساخت مکانیزم خاص برای تغییر زاویه واحد جذب انرژی خورشیدی اقدام گردید. با این مکانیزم امکان تغییر زاویه شیب واحد جذب از 20 تا 45 درجه وجود دارد. با توجه به اینکه این خشک کن تحقیقاتی می ‌باشد، سیستم کمکی گرم کن برقی مناسب به منظور کنترل دقیق شرایط آزمایشگاهی در مواقعی که هوا ابریست و امکان استفاده از انرژی خورشیدی وجود ندارد طراحی و تعبیه شد.

بعد از طراحی و ساخت برای ارزيابي خشک ‌کن، تغییرات دما در نقاط مختلف دستگاه مورد بررسی قرارگرفت و تاثیر دو زاویه شیب 30 و 45 درجه صفحه جمع کننده نسبت به سطح افق در سه سطح جریان هوای خروجی 0/018، 0/036 و 0/054 مترمکعب برثانیه بر فرایند خشک شدن سیب گلاب ارزیابی شد. در اين راستا تغییرات محتوای رطوبتی (سینتیک خشک شدن) و خواص کيفي محصول شامل سينتيک رنگ، طعم، جذب هم‌ دما در دماي 25 درجه سلسيوس، انرژی مصرفی خشک شدن و راندمان خشک‌ کن تعیین شده است.

زمانی که زاویه واحد جمع‌ کننده نسبت به افق 30 درجه است، نقطه بیشینه دما در نقاط مختلف خشک‌ کن افزایش و زمان خشک شدن کم شده است. این نشانگر افزایش شدت تبخیر با کاهش زاویه شیب واحد جمع‌ کننده از 45 به 30 درجه می‌ باشد. با افزایش جریان هوا از 0/018 به 0/036 مترمکعب بر ثانیه، متوسط دما در خشک‌ کن افزایش می‌ یابد ولی با افزایش جریان هوا تا 0/054 مترمکعب بر ثانیه، رو به نزول بودن سطوح دما در نقاط مختلف خشک‌ کن مشهود است. اثرات زاویه بر فاکتورهای رنگ (L, a, b, ∆E) در سطح 1% معنی‌ دار بود به ‌گونه ‌ای که مقدار فاکتور رنگی L در زاویه شیب 30 درجه بیشتر از مقدار این فاکتور در زاویه شیب 45 درجه بوده است. سایر فاکتورهای رنگی ∆Ea, b در زاویه شیب 45 بیشتر از زاویه شیب 30 درجه بود. به عبارتی داده ‌های رنگ در زاویه 30 درجه به طور کلی بهتر از زاویه 45 درجه بود.

از لحاظ طعم و مزه، مقایسه دو به دو تیمارها نشان داد که بیشترین امتیاز طعم و مزه به ضخامت 3 میلی ‌متر و جریان ‌های 0/036 و 0/054 مترمکعب بر ثانیه و کمترین امتیاز به ضخامت 9 میلی‌متر و جریان‌ 0/054 مترمکعب بر ثانیه اختصاص یافت. مقایسه داده ها بافت نشان داد که ضخامت 3 میلی‌ متر و جریان هوای 0/054 مترمکعب بر ثانیه بهترین تیمار و ضخامت 9 میلی‌متر و جریان هوای 0/054 مترمکعب ضعیف ترین رتبه‌ ها را داشت. با افزایش شیب واحد جمع‌ کننده از 30 به 45 درجه، میزان انرژی مورد نیاز فرایند خشک شدن افزایش و با افزایش جریان هوا از 0/018 به  0/054 مترمکعب بر ثانیه، انرژی مصرفی کاهش یافته است. در زاویه 30 درجه راندمان در مقایسه با زاویه شیب 45 درجه بیشتر بوده است. از طرفی با افزایش جریان هوای عبوری از خشک ‌کن از  0/018با 0/054 مترمکعب بر ثانیه، راندمان خشک ‌کن افزایش یافته است.


۱۳۹۵/۰۵/۱۱
تعداد نمایش: ۱۵۴
مشاهده اخبار گروه خبری 'ماشینهای کشاورزی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات