یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

اثر دو روش آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي بر کارآیی مصرف آب در تولید گل محمدي در استان کرمان بررسی شد.
با توجه به راحت تر بودن کارگذاری نوار‌های آبیاری در سیستم آبیاری قطره ‌ای سطحی و حذف هزینه حفاری و کارگذاری نوار در عمق خاک، این سیستم آبیاری پیشنهاد می‌شود.

دکتر نادر کوهی چله‌کران و مهندس محمدرضا کدوری اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و موسسه تحقیقات منابع طبیعی، طی پژوهشی با عنوان " اثر دو روش آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي بر کارآیی مصرف آب در تولید گل محمدي در استان کرمان "، به توجه به محدود بودن منابع تامين کننده آب، به بررسی استفاده بهينه از منابع آبي موجود با استفاده از آبیاری تحت فشار براي کشت گياهان زراعي پرداختند.

سابقه کاشت گل محمدی در استان کرمان قدمتی طولانی داشته و فرآورده‌هاي حاصل از گل محمدي يکي از توليدات مهم مناطق کوهپايه ‌اي استان کرمان بشمار مي ‌آيد که از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار مي‌باشند. در این راستا پژوهشی بر روی دو سيستم آبياري قطره‌ای شامل، آبیاری قطره‌ای زیر سطحی و قطره‌ای سطحی به عنوان عامل اصلی و سه سطح نیاز آبی 100 ، 70 و 40 درصد مقدار تبخير و تعرق پتانسيل بر خصوصیات زراعی گل محمدی به مدت 4 سال مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد در محدوده شاخص ‌های مورد بررسی استفاده از سیستم‌ های آبیاری قطره ‌ای زیر سطحی و سطحی در کشت گل محمدی در استان کرمان تفاوت چندانی نداشتند ( با توجه به کوتاه بودن طول دوره گلدهی (25 روز) و قرار گرفتن این دوره در ماه‌ های نسبتا خنک در منطقه)، اما با توجه به اینکه کارگذاری نوار‌های آبیاری در سیستم آبیاری قطره ‌ای سطحی راحت ‌تر است و هزینه حفاری و کارگذاری نوار در عمق خاک حذف می ‌شود، سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی پیشنهاد می‌شود.۱۳۹۵/۰۷/۲۶
تعداد نمایش: ۲۳۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات