یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

میزان آب مناسب برای آبیاری درختان انگور یاقوتی در منطقه نیمه گرم استان فارس
بهترین میزان آب آبیاری مورد نیاز انگور یاقوتی، 60 درصد نیاز آبی برآورد شده بر اساس روش پنمن مانتیث می باشد.

دکتر محمدعلی شاهرخ نیا، عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاری دکتر محمد جواد کرمی، مهندس عبدالمطلب علیان غیاثی، مهندس بابک محمودی، از همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، و مهندس حسن روشن زاده از همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طی پژوهشی با عنوان " بررسی اثر مقدار آب مصرفی بر کمیت و کیفیت انگور یاقوتی در منطقه نیمه گرم استان فارس" به بررسی میزان آب مورد نیاز انگور یاقوتی در منطقه نیمه گرم استان فارس پرداختند.

نتایج نشان داد که بهترین میزان آب آبیاری مورد نیاز انگور یاقوتی، 60 درصد نیاز آبی برآورد شده بر اساس روش پنمن مانتیث می باشد. با این میزان آب آبیاری تغییری در خصوصیات کیفی محصول ایجاد نشد و بهره وری مصرف آب بیشتر گردید.۱۳۹۵/۱۰/۱۴
تعداد نمایش: ۲۵۲
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات