یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
مراکز تابعه
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

چالش‌های موجود در سامانه‌های آبیاری میکرو در استان اصفهان
مهندس مسعود فرزام‌نیا، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در قالب تحقیقاتی 2 ساله، با ارزیابی 9 سامانه آبیاری میکرو در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان، به نتایج قابل توجهی در ارتباط با چالش‌های موجود در سامانه‌های مذکور دست یافت.


براساس یافته‌های این تحقیق، میانگین مقادیر راندمان پتانسیل کاربرد کم‌ترین ربع (PELQS) و راندمان کاربرد کم‌ترین ربع (AELQS) به‌ترتیب 64/6 و 69/6 بود که در حد متوسط می‌باشد. بررسی نتایج نشان داد بیشتر مشکلات برخي از سامانه‌های مذکور مربوط به مدیریت بهره‌برداری از آن‌ها بود که عدم وابستگی معیشتی برخی از بهره‌برداران به کشاورزی مزید بر علت شده بود. مشکلات موجود در ارتباط با بهره‌برداری از سامانه‌های مورد بررسی عبارت بودند از: تغییر شیفت آبیاری نسبت به طراحی، عدم کنترل فشار در قطعات مختلف، عدم بازدید منظم از قطره‌چکانها و ديگر اجزاي سامانه جهت رفع مشکلات احتمالی، عدم توجه به شستشوی مناسب فیلترها، مانیفلدها و لترال‌ها، عدم اسیدشویی در طرح‌هایی که کیفیت آب مناسب نبود و به‌کار بردن وسایل و تجهیزات غیراستاندارد، که در صورت توجه بهره‌برداران به نکات فوق عملکرد سامانه‌های مذکور بهبود می‌یابد.

 
 
 


۱۳۹۶/۰۸/۰۷
تعداد نمایش: ۱۴۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'مراکز تابعه'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات