دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳  -  Monday, May 20, 2024
جستجوی پیشرفته
 
» نقشه سایت

مدیریت موسسه
   • رئیس موسسه
   • معاون پژوهشی
   • معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
   • حوزه ریاست
   • روسای پیشین
   • چارت سازمانی

بخش های تحقیقاتی ستادی
   • آبیاری تحت فشار
   • آبیاری و زهکشی
   • ماشین های کشاورزی
   • صنایع غذایی
   • مهندسی گلخانه
   • هوشمندسازی کشاورزی

بخش های تحقیقاتی استانی
   • فنی و مهندسی آذربایجان شرقی
   • فنی و مهندسی آذربایجان غربی
   • فنی و مهندسی اردبیل
   • فنی و مهندسی خوزستان
   • قزوین
   • فنی و مهندسی کرمان
   • فنی و مهندسی اصفهان
   • فنی و مهندسی گلستان
   • فنی و مهندسی فارس
   • فنی و مهندسی خراسان رضوی
   • فنی و مهندسی همدان
   • فنی و مهندسی سمنان
   • تهران
   • فنی و مهندسی جنوب استان کرمان
   • فنی و مهندسی صفی آباد
   • فنی و مهندسی مرکزی
   • گروه های تحقیقاتی
   • هرمزگان
   • چهارمحال و بختیاری
   • گیلان

بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
   • بخش خدمات فنی
   • همکاران بخش

واحدهای ستادی
   • امور اداری
   • امور مالی
   • واحد حراست
   • واحد بودجه
   • روابط بین الملل
   • واحد آموزش و ترویج

اعضای هیات علمی و محققان
   • دکتر بهاره جمشیدی
   • دکتر وحید کاظم علیلو
   • دکتر فرزاد آزاد شهرکی
   • دکتر جلال جوادی مقدم
   • دکتر هما بهمدی
   • آذربایجان شرقی-اعضای هیات علمی
   • آذربایجان غربی-اعضای هیات علمی
   • مرکزی - اعضای هیأت علمی
   • اردبیل-اعضا هیات علمی
   • اصفهان - اعضای هیات علمی
   • جنوب کرمان-اعضا هیات علمی
   • چهار محال بختیاری-اعضای...
   • خراسان رضوی - اعضای هیئت علمی
   • خوزستان-اعضای هیات علمی
   • شاهرود-اعضا هیات علمی
   • صفی آباد -اعضا هیات علمی
   • فارس-اعضای هیات علمی
   • قزوین-اعضا هیات علمی
   • کرمان-اعضای هیات علمی
   • گلستان-اعضای هیات علمی
   • گیلان-اعضای هیات علمی
   • تهران - اعضای هیات علمی
   • هرمزگان-اعضای هیات علمی
   • همدان-اعضای هیأت علمی
   • بخش آبیاری تحت فشار
   • دکتر شهرام اشرفی
   • دکتر مهدی اکبری
   • دکتر حسین دهقانی سانیج
   • دکتر محمد مهدی نخجوانی
   • دکتر محمد مهدی قاسمی
   • بخش آبیاری زهکشی
   • دکتر علیرضا توکلی
   • دکتر علیرضا حسن اقلی
   • دکتر نادر حیدری
   • دکتر فریبرز عباسی
   • دکتر نادر عباسی
   • دکتر علی مختاران
   • دکتر بهمن یارقلی
   • مهندس فواد تاجیک
   • بخش ماشین های کشاورزی
   • دکتر افشین ایوانی
   • دکتر نیکروز باقری
   • دکتر ارژنگ جوادی
   • دکتر الیاس دهقان
   • دکتر هومن شریف نسب
   • دکتر احمد شریفی
   • دکتر محمود صفری
   • دکتر حمیدرضا گازر
   • دکتر محمدرضا مستوفی
   • دکتر عادل واحدی
   • مهندس اکبر یونسی
   • مهندس جلال کفاشان
   • بخش صنایع غذایی
   • دکتر فوژان بدیعی
   • دکتر بهجت تاج الدین
   • دکتر عادل میرمجیدی
   • مهندس کاوس رشمه کریم
   • دکتر فروغ شواخی
   • دکتر ابوالفضل گلشن تفتی
   • دکتر اصلان عزیزی
   • دکتر حامد فاطمیان
   • مهندس رضا فامیل مومن
   • بخش مهندسی گلخانه
   • دکتر قاسم زارعی
   • دکتر داود مومنی
   • دکتر حمید سلیمانی
   • بخش هوشمندسازی کشاورزی
   • دکتر سالومه سپهری صادقیان
   • بخش های استانی

دستاوردها
   • آبیاری زهکشی
   • ماشین های کشاورزی
   • صنایع غذایی
   • مهندسی گلخانه

بخش عمومی
   • صفحه اصلی
   • معرفی موسسه
   • اخبار
   • آزمون ماشین ها و تجهیزات کشاورزی
   • تماس با ما
   • مجلات تخصصی
   • نقشه سایت


آمار مشاهده صفحات