چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲  -  Wednesday, December 6, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » همدان-اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی 

اصلی­ ترین وظیفه بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان، باغداران، گلخانه داران، و شرکت­ها و کارخانه­ های تولید ماشین‌های کشاورزی، سیستم‌های آبیاری و ماشین‌های صنایع و تبدیل فرآورده‌های غذایی می­باشد که بر اساس این مشکلات و با استفاده از تحقیقات بنیادی و کاربردی نسبت به حل آن­ها و ارائه راهکار مناسب اقدام نموده تا بتوان باعث رشد و شکوفایی کشور گردد.