یکشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۱  -  Sunday, January 29, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » همدان - اعضای کمیته فنی بخش

اعضای کمیته فنی بخش

  • محمدرضا بختیاری، عضو هیات علمی
  • احمد حیدری، عضو هیات علمی
  • علی قدمی فیروز آبادی، عضو هیات علمی
  • فریبا بیات، عضو هیات علمی
  • فرزاد گودرزی، عضو هیات علمی
  • سید معین الدین رضوانی، عضو هیات علمی
  • رضا بهراملو، عضو هیات علمی
  • سعید عباسی، کارشناس پژوهشی