یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس فرزاد گودرزی[_HprPDF] فرزاد گودرزی نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
نگهداری و خشک کردن محصولات کشاورزی - تخصص
بخش تحقیقات فنی مهندسی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان محل کار
goodarzifarzad@gmail.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق تحصیلی سوابق اجرایی مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها پروژه های تحقیقاتی اجرا شده نشریات فنی و ترویجی راهنمایی و مشاوره پایان نامه تشویقات  سایر موارد

سوابق تحصیلی
 

سوابق تحصیلی

مدرک تحصيلي

دانشگاه

تاريخ اخذ مدرک

رشته تحصيلي

گرايش

معدل

ليسانس

تهران

75/6/31

کشاورزي - علوم و صنايع غذائي

علوم و صنايع غذائي

17/05

فوق ليسانس

تهران

77 /02/07

کشاورزي - علوم و صنايع غذائي

علوم و صنايع غذائي

16/75

دکتري

 

 

 

 

 سوابق اجرایی
 

سوابق اجرایی

رديف

عنوان مسئوليت

زمان

شروع

پايان

1

مسئول  بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

86/9/05

91/11/15

2

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

91/5/12

ادامه دارد

 

سوابق تدریس
   1- تدریس دروس علوم و صنایع غذایی در مقاطع کاردانی و کارشناسی صنایع شیر  و بهداشت مواد غذایی - مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان  

2-   تدریس دروس علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی - دانشگاه پیام نور استان همدان  


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده (گان)

مشخصات مجله

نام مجله

تاريخ چاپ

شماره

جلد

1

بررسي امکان استفاده از هسته مرکبات به عنوان منبع روغن خوراکي

منوچهر حامدي -

 فرزاد گودرزي

علوم کشاورزي ايران

1379

2

31

2

تاثير پارامترهاي فرايند اسمز بر خصوصيات کيفي برگه زرد آلو

فرزاد گودرزي

تحقيقات مهندسي کشاورزي

1382

16

4

3

تاثير شرايط انبارهاي نگهداري بر ميزان ضايعات محصول سيب زميني

فرزاد گودرزي

سيد محسن سيدان

تحقيقات مهندسي کشاورزي

1382

17

4

4

اندازه گيري مقاومت توده سيب زميني رقم مارفونا به عبور جريان هوا

فرزاد گودرزي

تحقيقات مهندسي کشاورزي

1385

26

7

5

اثر کاربرد  پس از برداشت املاح کلسيم  برکيفيت و ماندگاري توت فرنگي

فرزاد گودرزي

علوم کشاورزی و منابع طبیعی -  دانشگاه صنعتی اصفهان

1387

46

الف

6

بهينه سازي مصرف   SO2   در توليد برگه زردآلو

فرزاد گودرزي

علوم کشاورزی و منابع طبیعی -  دانشگاه صنعتی اصفهان

1387

46

الف

7

اثر مصرف کودهاي ازته و پتاسه بر تغییرات کيفي  سيب زميني طی انبارداري

فرزاد گودرزي

تحقيقات مهندسي کشاورزي

1388

4

10

8

اثر پرتوهاي بتا بر تغييرات کمي و کيفي سيب‌زميني طي انبارداري

فرزاد گودرزي

حميدرضا ذوالفقاريه

تحقيقات مهندسي کشاورزي

1390

3

12

9

مطالعه اثر پوشش بر پايه پروتئين ايزوله سويا  بر خواص خلال سرخ شده سيب زميني با استفاده از روش پاسخ سطح

دریادخت سرمدی، فوژان بدیعی، ندا مفتون آزاد، فرزاد گودرزی

صنایع غذایی ایران

1390

2

6

10

اثر مقادير مختلف کودهاي ازته و پتاسه بر عملکرد و خواص کيفي

سيب‌زميني رقم آگريا

فرزاد گودرزي

کامران آذري

پژوهش در علوم زراعي

1390

بهار

-

11

اثر 1- متیل سیکلوپروپن  بر زمان رسیدن گوجه فرنگی در انبار

فرزاد گودرزی

فروغ شواخی

تحقيقات مهندسي کشاورزي

1393

15

2

12

اثر مصرف کلروپروفام بر تغييرات غده سيب‌زميني طي دوره انبارداري

فرزاد گودرزی

حامد فاطمیان

مهندسی بیوسیستم ایران

1392

2

44

13

کارایی نانو ذرات  اکسید تیتانیوم در حذف بوی نامطلوب

از فضای نگهداری گوجه فرنگی

فرزاد گودرزی

تحقيقات مهندسي کشاورزي

1394

2

16

14

اثر فوتوکاتالیک ذرات اکسیدتیتانیوم پوشش یافته با ذرات‌ نانونقره

بر ایجاد تاخیردر رسیدگی پس از برداشت گوجه فرنگی

فرزاد گودرزی

تولیدات گیاهی

دانشگاه چمران اهواز

1395

1

39

 مقاله های چاپ شده در مجله های علمی مروری

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده (گان)

مشخصات مجله

نام مجله

تاريخ چاپ

شماره

1

آنتي اکسيدانها موادي براي ممانعت از اکسايش چربيها

فرزاد گودرزي

صنعت روغن نباتي

آبان -1383

31

2

شکرک زدن عسل

فرزاد گودرزي

دنياي تغذيه

خرداد - 1384

33

3

ترکیبات فنلی و التهابات مزمن

فرزاد گودرزي نرجس قیاسی

دنياي تغذيه

خرداد - 1385

41

4

ساختمان و عملکرد امولسیون کننده های خوراکی

فرزاد گودرزي

آفتابگردان

خرداد - 1386

9

5

به کار گیری روشهای پرتودهی در نگهداری محصولات کشاورزی

فرزاد گودرزي

زیتون

شهریور - 1386

181

6

تولید و تجارت محصولات ارگانیک

فرزاد گودرزي

سنبله

بهمن اسفند 1386

172-173

7

کاربرد گاز ازن برای افزایش ماندگاری و ارتقاء سلامت ميوه ها وسبزيجات

فرزاد گودرزي

سنبله

بهمن 1391

 

8

نقش لیگنان ها در تغذیه و سلامتی

فرزاد گودرزي نرجس قیاسی

دنياي تغذيه

بهمن 1387

 

9

قرار دادن مستقیم بارکدها بر روی مواد غذایی

فرزاد گودرزي

سنبله

مهر آبان 1388

190-191

10

فرایند حرارتی مواد غذایی به روش اهمیک

فرزاد گودرزی

سنبله

شهریور 93

235

11

عوامل موثر بر میزان قند احیا در سیب‌زمینی

فرزاد گودرزی

زیتون

فروردین  1395

236

 
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها

 مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

رديف

عنوان مقاله

عنوان همايش

زمان همايش

نام ارائه دهنده (گان)

محل برگزاري

نحوه ارائه

شفاهي

1

عوامل موثر بر ضايعات سيب زميني در انبارهاي فني و سنتي

 

چهارمين کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزي ايران

شهريور1382

فرزاد گودرزي

سيد محسن سيدان

کرج

 

2

توليد خشکبار برگه اي به روش اسمز

 

اولين همايش ملي خشکبارکشور

مهر 1382

فرزاد گودرزي

تبريز

*

3

اندازه گيري و مدل سازي مقاومت توده سيب زميني به عبور جريان هوا

 

اولين همايش ملي سيب زميني کشور

آذر 83

فرزاد گودرزي

اردبيل

 

4

تحليل اقتصادي ضايعات سيب زميني در شرايط مختلف نگهداري

دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

آذر 84

سيد محسن سيدان

فرزاد گودرزي

تهران

 

5

اثر مصرف کودهاي ازته و پتاسه بر تغييرات کمي و کيفي سيب زميني طي دوره انبارداري

 

سومین همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

آبان 1386

فرزاد گودرزي

تهران

 

6

اثر مصرف کودهاي ازته و پتاسه بر تغييرات کمي و کيفي

 سيب زميني طي دوره انبارداري

اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی

خرداد 1387

فرزاد گودرزی

اردبیل

 

7

اثر دوزهاي پرتوهاي سريع الکترون برتغييرات  کمي و کيفي سيب‌زميني طي   دوره انبارداري

اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی

خرداد 1387

فرزاد گودرزی

اردبیل

 

8

اثر مقادير مختلف کودهاي ازته و پتاسه بر عملکرد و خواص کيفي

سيب‌زميني رقم آگريا در استان همدان

اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی

خرداد 1387

فرزاد گودرزی

اردبیل

 

9

نقش پارامترهای مختلف انبارهاي بر ضايعات دو رقم سیب زمینی زودرس و دیررس سيب زميني در استان همدان

اولین هم اندیشی ملی سیب زمینی

خرداد 1387

سيد محسن سيدان

فرزاد گودرزي

اردبیل

 

10

اثر دوزهاي پرتوهاي سريع الکترون بر کاهش ضایعات و افزایش عمر انبارداری  سيب‌زميني پائیزه

اولین همایش ملی فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

اسفند 87

فرزاد گودرزی

حمید رضا ذوالفقاریه

رشت

*

11

مقايسه اثر دو روش پرتودهي و  CIPC در بهبود وضعيت انبارماني سيب زميني

سومين همایش ملی فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

خرداد 89

فرزاد گودرزی

حمید رضا ذوالفقاریه

کرج

 

12

اثر کاربرد ذرات نانو اکسيد تيتانيوم بر کاهش ضایعات گوجه فرنگی در مرحله پس از برداشت.

پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي

آذر 90

فرزاد گودرزي

تهران

*

13

استفاده از متیل سیکلوپروپن در کیفیت پس از برداشت سیب

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

آبان 1395

فروغ شواخی

هما بهمدی

فرزاد گودرزی

قوچان

*

 
 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

     

 

رديف

عنوان طرح

سمت در طرح

محل اجرا

تاريخ
شروع

پايان

1

بررسي تاثير وضعيت انبارهاي زارعين بر کيفيت و ضايعات انبارداري سيب زميني در همدان

مجري مسئول

همدان

1379

1381

2

استفاده از روش اسمز در توليد برگه زرد آلو

مجري مسئول

همدان

1380

1382

3

اندازه گيري افت فشار هوا در توده سيب زميني  و سير

مجري مسئول

همدان

1381

1383

4

تاثير استفاده از املاح کلسيم پس از برداشت توت فرنگي بر کيفيت و عمر انبارداري آن

مجري مسئول

همدان

1383

1384

5

بهينه سازي خشک کردن زردآلو

مجري مسئول

همدان

1383

1384

6

اثر مقادير مختلف کودهاي ازته و پتاسه بر تغييرات کمي وکيفي سيب زميني طي دوره انبارداري

مجري مسئول

همدان

1383

1385

7

اثر دوزهاي مختلف پرتوهاي بتا و CIPC بر تغييرات کمي و کيفي سيب‌زميني طي   انبارداري

مجري مسئول

همدان

1385

1388

8

مطالعه روشهای کاهش ضایعات محصولات سبزی و صیفی در مراحل بعد از برداشت

مجری

همدان

1385

1386

9

طراحي، ساخت و ارزيابي خشک‌کن خورشيدي همراه با صفحات جمع‌کننده انرژي

مجري مسئول

همدان

1385

138 8

10

اثر کاربرد ذرات اکسید تیتانیوم  همراه و یا بدون ذرات نانو نقره  بر کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری  گوجه فرنگی

مجری

همدان

1389

1390

11

تاثیر دوزهاي مختلف  اشعه گاما و CIPC بر افزایش ماندگاری ارقام سیب زمینی   با دوره خواب کوتاه

مجري مسئول

همدان

1389

1390

12

اثر کاربرد پس از برداشت ترکیب 1- متیل سیکلوپروپن  بر ضایعات و عمر انبار داری گوجه فرنگی

مجری

همدان

1390

1391

13

اثر مقدار ، زمان  مصرف کلروپروفام بر  ويژگي‌هاي کيفي  و  باقيمانده آن  در سيب زميني  طي انبارداري

مجري

همدان

1392

1393

14

تاثير عصاره برخی گياهان معطر  استان همدان بر کنترل جوانه زني سيب زميني

مجري مسئول

همدان

1391

1392

15

معرفی راهکارهای مناسب به منظور اصلاح ساختار ، بازسازی و نوسازی واحدهای فراوری اولیه و ثانویه انگور(همدان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، قزوین و جنوب کرمان)

مجری

سطح کشور

1391

1393

16

بررسی و تعیین میزان و علل افت و کسری محصولات کشاورزی دارای خرید تضمینی در انبارهای سازمان تعاون روستایی

مجری

سطح کشور

1/6/93

1395

17

تاثير عصاره گياهان معطر  مناطق گرمسيري بر کنترل جوانه زني سيب زميني

مجري

همدان

1393

1394

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

رديف

عنوان طرح

سمت در طرح

محل اجرا

تاريخ
شروع

پايان

1

بررسی و تعیین میزان و علل افت و کسری محصولات کشاورزی دارای خرید تضمینی در انبارهای سازمان تعاون روستایی

مجری

سطح کشور

1393

1395

 

کتاب

 
 
نشریات فنی و ترویجی
نشریات فنی و ترویجی
 

رديف

عنوان

نام ارائه دهنده / گان

نوع نشريه

تاريخ چاپ

شماره نشريه

1

انبارداري سيب زميني

فرزاد گودرزي

علمي ترويجي

1383

1635

2

شکرک زدن عسل   علل بروز و راه هاي ممانعت

فرزاد گودرزي

علمي ترويجي

1384

1527

3

راه های خشک کردن میوه ها

فریبا بیات - فرزاد گودرزي

علمي ترويجي

1386

 

4

راه‌های نگهداری بلند مدت سبزی‌ها

فرزاد گودرزي - فریبا بیات

حسین محجوب

علمي ترويجي

1387

 

5

مدیریت انبارداری سیب زمینی

فرزاد گودرزی

دستورالعمل فنی

1392

44

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 

تشویقات 
 

رديف

عنوان تشويق

عنوان و سمت تقدير کننده

تاريخ

1

محقق نمونه صنايع غذائي در سال 1382-1383

ري ا س ت موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزی

1383

2

پژوهشگر نمونه موسسه تحقيقات فني مهندسي  در سال 87-86

معاون وزیر -رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1387

3

پژوهشگر منتخب واحد صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ري ا س ت موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزی

1393

4

پژوهشگر  منتخب استانی در هفته پژوهش سال 1393

استانداری همدان

1393

5

دستاورد ترویجی قابل ارائه

معاون وزیر -رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1395

 

سایر موارد

   اختراع، اکتشاف و نوآوري :

رديف

عنوان اختراع

نام محقق

محل ثبت

شماره ثبت

1

ترکیب گیاهی کنترل کننده جوانه زنی سیب زمینی در انبار

فرزاد گودرزی- کیوان رزاقی

اداره ثبت اختراعات

87339

2

تولید خشکبار بدون باقیمانده گوگرد

فرزاد گودرزی

اداره ثبت اختراعات

89716