یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » خراسان - کمیته فنی بخش
اعضای کمیته فنی بخش:
 •  هادي افشار - عضو هیأت علمی
 •  محمدجليني - عضو هیأت علمی
 • محمد حسين سعيدي راد - عضو هیأت علمی
 • پروين شرايعي - عضو هیأت علمی
 • زهرا شيخ الاسلامي - عضو هیأت علمی
 • سعيد ظريف نشاط - عضو هیأت علمی
 • فرزاد غيبي - عضو هیأت علمی
 • مهدي قيافه داودي - عضو هیأت علمی
 • محمد کريمي - عضو هیأت علمی
 • مهدي کريمي - عضو هیأت علمی
 • صمد  نظرزاده اوغاز - عضو هیأت علمی