چهار شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸  -  Wednesday, January 29, 2020
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » بازنشستگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

سال بازنشستگی

1

ابراهیم پذیرا

ستاد موسسه

دکترای مهندسی منابع آب

عضو هیات علمی(رئیس موسسه)

1379

2

محمد علی شاه بک

ستاد موسسه

دکترای علوم باغبانی

عضو هیات علمی (صنایع غذایی)

1383

3

پرویز ایرانی

ستاد موسسه

دکترای کشاورزی

عضو هیات علمی(صنایع غذایی)

1384

4

غلامرضا حسینی فر

ستاد موسسه

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی

1386

5

صمد سنایی جهرمی

فنی و مهندسی فارس

دکترای آبیاری و زهکشی

عضو هیات علمی

1386

6

سید علی شهپری

ستاد موسسه

دکترای مکانیک

عضو هیات علمی (رئیس موسسه)

1393

7

علی اصغر رجبعلی پور

فنی و مهندسی کرمان

کارشناس ارشد صنایع غذایی

عضو هیات علمی

1394

8

سید حسین صدر قائن

ستاد موسسه

کارشناس ارشد آبیاری

عضو هیات علمی (مدیرکل دفتر خدمات فنی و تحقیقاتی)

1395

9

صمد نظرزاده اوغاز

فنی و مهندسی خراسان رضوی

کارشناس ارشد مکانیک در طراحی جامدات

عضو هیات علمی

1396

10

شهره نیکخواه

فنی و مهندسی خراسان رضوی

کارشناس ارشد علوم صنایع غذایی

عضو هیات علمی

 

1396

11

علی سالک زمانی

فنی و مهندسی آذربایجان شرقی

کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

عضو هیات علمی

1397

اعضای غیر هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

پست سازمانی

سال بازنشستگی

1

فرهنگ صبوری سیجانی

ستاد موسسه

کارشناس ماشینهای کشاورزی

1375

2

موسی ناصری

ستاد موسسه

رئیس(کارشناس امورمالی)

1377

3

ناصر فصیحیان

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات صنایع غذایی

1379

4

زهرا اردهالی

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات شیمی (آزمایشگاه)

1381

5

رضا صباغ

ستاد موسسه

حسابدار مسئول اعتبارات و تعهدات

1382

6

حسینعلی مهین زعیم

ستاد موسسه

رئیس(کارشناس اموراداری)

1385

7

زینت یوسفی

ستاد موسسه

کتابدار

1388

8

مرتضی پوران

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات سیستمهای آبیاری تحت فشار

1388

9

سید حسن باقرالهاشمی

ستاد موسسه

مسئول حراست

1395

10

خداویردی مستعلی زاده قره قیه

ستاد موسسه

فوق دیپلم حسابداری

1397

11

صغری معدنی

ستاد موسسه

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

1397


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.