یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر علی مختاران[_HprPDF] علی مختاران نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
اهواز-بلوار گلستان-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
alimokhtaran@gmail.com پست الکترونیک
00989163108369 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

 • سوابق تحصیلی
 •  
 • کارشناسی آبیاری –دانشکده کشاورزی-گروه آبیاری- دانشگاه شهید چمران اهواز. 80-76
 •  
 • کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی –دانشکده علوم و مهندسی آب- دانشگاه شهید چمران اهواز. 83-81
 •  
 • دکتری آبیاری و زهکشی- دانشکده علوم و مهندسی آب- دانشگاه شهید چمران اهواز. 93-88
 •  
 • موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی آنالیزهای تک عمقی پرمامترگلف جهت تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع در بالای سطح ایستابی با نمره عالی 19.7

 • موضوع پایان نامه دکتری: مطالعه دینامیک فصل مشترک آب شور و شیرین در اراضی فاریاب کشت نیشکر با نمره عالی 19.4
 •  

 •  

 

 • سوابق شغلی
 •  
 • مدیر مطالعات مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب1388-1380
 • مدیر عامل شرکت مهندسی آبیاری تحت فشار خرد آبراه1390-1388
 • عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور اندیشه ورزان1392-1390
 •  مسئول بررسی فنی و مهندسی موسسه جهاد نصر در سیستم های نوین آبیاری- طرح احیا اراضی550 هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام. 96-1392
 •  عضو هیات علمی بخش فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ادامه دارد

 

 • سوابق اجرایی
 •  
 • مطالعات و طراحی بزرگترین سیستم آبیاری میکروکشور (دیمه رامهرمز) و بزرگترین سیستم آبیاری بارانی کشور (اراضی شرق رودخانه گرگر شوشتر)-از سال 1384-1380
 •  

 • مطالعه ، طراحی و مشاوره سیستم های آبیاری تحت فشار در کشور در سطح 200 هزار هکتار

 •  

 • نظارت و اجرا بر سیستم های آبیاری و زهکشی پروژهای استان های خوزستان و کهگلویه و بویر احمد در سطح 2000 هکتار

 •  

 • بررسی و کنترل بر سیستم های نوین آبیاری-طرح احیا اراضی550 هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام به میزان 100 هزار هکتار

 •  

 •  
 • سوابق تدریس
 •  
 • تدریس دروس "طراحی سیستم های آبیاری، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی" -دانشگاه جامع علمی،کاربردی -1390-1388
 •  
 • تدریس دروس "مهندسی زهکشی و سیستم های آبیاری قطره ای"-دانشگاه علوم تحقیقات اهواز -1391-1388
 •  
 • تدریس دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کارمندان آب و برق و جهاد کشاورزی استان خوزستان- ادامه دارد
 •  

 • مقالات 
 • مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 •  
 • Kashkuli, H.A. and R. Mokhtaran. 2008. An Evalution Of Single Head Analysis Of Constant Head Well Permeameter For The Determination Of Hydrulic Conductivity above The Water Tabale in a medium Texture Soil . International Drainage Work shop Of ICID Working Group Of drainage ,10: 242- 251
 •  
 • Sayadi shahraki,A.naseri,A.A,soltani,A.and a.mokhtaran.2016. Hydraulic Head Forecasting Using Artificial Neural Networks (Case Study: Debal Khazaie Sugarcane Plantation). Nature and Science 2016;14(8)

 •  
 • مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 •  
 • کشکولی،ح.ع؛ ابن جلال، ر و مختاران، ر.1385. ارزیابی آنالیز های تک عمقی پرمامتر گلف برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع در بالای سطح ایستابی در یک خاک با بافت متوسط، مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، جلد 29، شماره3،10 -1.
 •  
 • کشکولی،ح.ع و مختاران، ر.1392تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی به روش پرمامترگلف و نسبت آن با روش پمپاژ به درون چاهک کم عمق در پنج منطقه مستعدکشاورزی استان خوزستان،مجله علمی پژوهش آب در کشاورزی
 •  
 • مختاران، ر.ناصری،ع. ع. کشکولی،ح.ع و برومند نسب،س. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق.مجله علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز
 •  
 • مختاران، ر.ناصری،ع. ع. کشکولی،ح.ع و برومند نسب،س. 1392. اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زه­آب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان.مجله علمی-پژوهشی حفاظت آب و خاک.
 •  
 • صیادی شهرکی،ع.سلطانی،ا. ناصری،ع.ع و مختاران،ع.1395.شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،الگوریتم بهینه سازی ذرات و مدل SEAWAT . مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه منابع طبیعی گرگان.

 • مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 • کنفرانس های داخلی  

 • کشکولی.ح.ع. مختاران. ر. 1384. ارزیابی آنالیز های تک عمقی پرمامتر گلف جهت تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع .نهمین کنگره آب و خاک و سومین همایش فرسایش و رسوب.کرج. ایران.
 •  
 • کشکولی.ح.ع. مختاران. ر. نادری. ز.امکان سنجی سیستم تصفیه فاضلاب توسط سیستم خاک –آبخوان جهت استفاده مجدد در امور کشاورزی.نخستین همایش منطقه ای دانشگاه آزاد بهبهان.1385
 •  
 • احدیان. ج. مختاران. ر.ارزیابی تاثیر شاخص های فنی بر ایستگاههای پمپاژ. نخستین همایش منطقه ای دانشگاه آزاد بهبهان.1385
 •  
 • احدیان. ج. مختاران. ر.تحلیل هیدرولیکی جریان و رسوب رودخانه خیرآباد در منطقه قلعه مدرسه بهبهان. نخستین همایش منطقه ای دانشگاه آزاد بهبهان.1385
 •  
 • بهزادی نسب. م. مینایی. س. مختاران. ر.ارزیابی عملکرد،مسائل و مشکلات سازه های اندازه گیری نیرپیک  در شبکه های آبیاری و زهکشی دشت اوان و شمال شرق اهواز.اولین همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی. اسفند 1385
 •  
 • احدیان.ج. مختاران. ر. نصر اصفهانی. م.ج. 1386. تحلیل هیدرولیکی آبگیری و برآورد رسوب رودخانه خیرآباد پس از بهره برداری از سد مخزنی کوثر.سومین کنگره ملی مهندسی عمران.
 •  
 • لطیف زاده.ش. بخشنده.ع.م.اندرزیان.ب. مختاران. ر. 1387. بهینه سازی تخصیص آب به گیاهان زراعی در حوزه شبکه آبیاری عقیلی گتوند. دومین همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی.
 •  
 • حاجی علی گل. س. محمدی. ف. مختاران. ر. گمارپور. ک. 1387. ارزیابی مشکلات شبکه زهکشی سطحی در خاکهای گچی و واگرا. دومین همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی.
 •  
 • تنگسیر. س. مختاران. ر.1388. طبقه بندی کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی دشت بهبهان از نظر خطر گرفتگی در سیستم آبیاری قطره ای. دومین همایش منطقه ای دانشگاه آزاد بهبهان.1388
 •  
 • غفاری. پ. کشکولی. ح. ع. مختاران. ع.1386. مقایسه روشهای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی با استفاده از نفوذ سنج گلف و نفوذ سنج مکشی. نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر. کرمان. ایران.
 •  
 • مختاران. ر. لطیف زاده . ش. 1391. تعیین الگوی کشت بهینه در راستای مدیریت مصرف آب در حوزه شبکه آبیاری عقیلی گتوند. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج . ایران
 •  
 • حاجی علی گل. س. مختاران. ر.1390 شبیه سازی الگوی جریان در کانال زانویی شبکه آبیاری سبیلی دزفول. دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. رشت.
 •  
 • مختاران.ع. ناصری. ع. ع. کشکولی. ح.ع. 1392. تعیین ضخامت فصل مشترک آب شور-شیرین در اراضی تحت آبیاری و آب زیر زمینی شور و کم عمق. دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. کرج
 •  
 • صیادی شهرکی،ع.سلطانی،ا. ناصری،ع.ع و مختاران،ع.1395. پیش بینی شوری آب آبیاری مزارع کشت نیشکر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی. دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. اهواز. ایران.
 •  
 • مختاران.ر. ناصری. ع.ع. کشکولی. ح. ع. 1393. بررسی عوامل موثر بر منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق. هشتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست.تهران. ایران
 •  
 • مختاران.ر. ناصری. ع.ع. کشکولی. ح. ع. 1394. اثر عمق زهکش بر شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان. همایش ملی طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام.اهواز. ایران
 •  
 • صیادی شهرکی،ع.سلطانی،ا. ناصری،ع.ع و مختاران،ع.1395. مقایسه عملکرد دو مدل DRAINMOD و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سطح ایستابی. نشریه علمی- ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران.
 •  
 • صیادی شهرکی،ع.سلطانی،ا. ناصری،ع.ع و مختاران،ع.1395. شبیه سازی بار هیدرولیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل SEAWAT . فصلنامه علمی- پژوهشی علوم تکنولوژی محیط زیست ایران.
 •  
 • سلاخ پور. م. ملکی. ع. مختاران. ع. 1394. پهنه بندی هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش های مختلف زمین آمار ) مطالعه موردی منطقه شاوور ( . دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز - سال پنجم، شماره دوازدهم.
 •  
 • سلاخ پور. م. ملکی. ع. مختاران. ع. 1394. ارزیابی عملکرد زهکش های زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی و شوری بر اساس شاخص
 • RGWD و SEI در اراضی کشاورزی حمیدیه. دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز - سال پنجم، شماره دوازدهم.
 •  
 •  
 • کنفرانس های خارجی
 •  
 •  

 • پروژه های تحقیقاتی 
 • پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 •  
 •  

 • 1-طرح توسعه وسیستماتیک سازی کار با دستگاه پرمامتر گلف وپیشنهاد مدل تخمینی بهینه جهت تعیین عامل هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک های استان خوزستان-طرح مشترک بین شورای تحقیقات آب سازمان آب وبرق استان خوزستان ودانشگاه شهید چمران اهواز. 

 •  

 • 2-طرح ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای تحت شرایط کشت ذرت تابستانه در خاک های مستعد شوری استان خوزستان. طرح مشترک موسسه جهاد نصر و مرکز تحقیقات کشاورزی.

 •  

 •      
 •  
 • پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 •  
 •  
 • 1-       بررسی تاثیر رژیم های آبیاری متناوب زهاب نیشکر بر لاین های برنج متحمل به شوری در شرایط جنوب خوزستان
 •  
 • 2-       ارزیابی کمی و کیفی ارقام تجاری پنبه در شرایط آبیاری با استفاده از زه آب کشت نیشکر در جنوب خوزستان
 •  
 • 3-       پایش خاک و کارایی مصرف آب در سیستم آبیاری بارانی و قطره ­ ای برای کشت گندم در خاک­های با بافت سنگین مستعد به شوری و قلیایی اراضی جنوب خوزستان
 •  
 • 4-       بررسی بهره وری مصرف آب با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای بر ارقام جدید ذرت علوفه ای در جنوب خوزستان
 •  
 • 5-       بررسی ارزیابی و مقایسه رقم جدید یونجه امید با ارقام گرمسیری در مدیریت های مختلف آبیاری سطحی
 •  
 •  

 • تالیف و ترجمه کتاب 
 • کتاب
 •  
 • نشریات فنی و ترویجی
 •  
 • 1-       دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ)
 •  
 • 2-       بررسی ویژگی های گیاهی کونوکارپوس و پاسخ گیاه به شرایط محیطی مختلف
 •  
 • 3-       بررسی مقدماتی کشت و بهره برداری از اکالیپتوس در خوزستان
 •  

 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 •  
 • مشاوره پایان نامه سه دانشجوی دکتری سال 1396 تا کنون
 •  
 • مشاوره پایان نامه دو دانشجوی فوق لیسانس 1394و 1395
 •  
 • مشاوره پایان نامه  چهار دانشجوی فوق لیسانس 1396 تا کنون
 •  

 • عضویت در مجامع علمی 
 •  
 • کمیته ملی آبیاری و زهکشی
 •  
 • انجمن هیدرولیک ایران


 • تشویقات 


 • سایر موارد

 •  
 • 1-گارگاه آموزشی
 •  
 • آموزش دستگاه پرمامتر گلف شامل معرفی دستگاه، اهداف، روش کار، تحلیل نتایج داده­های کار شده در برخی مناطق استان خوزستان-دانشگاه شهید چمران اهواز
 •  
 • شرکت در کارگاه آموزشی زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز.
 •  
 • شرکت در کارگاه آموزشی کم آبیاری - سازمان آب و برق خوزستان.
 •  
 • شرکت در کارگاه آموزشی سیستم های آبیاری تحت فشار معاونت آّب و خاک و تولیدات گیاهی – کرج.
 •  
 • شرکت در دوره آموزشی طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار - اداره کل صنایع و امور زیربنایی جهادکشاورزی کشور.
 •  
 • شرکت در کارگاه آموزشی افزایش بهره وری مصرف آب گیاهان زراعی- سازمان خوار بار جهانی(FAO )- AQU CROP
 •  
 • شرکت در کارگاه آموزشی مدلهای انتقال آلودگی آبهای زیر زمینی-انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه تربیت مدرس
 •  
 • شرکت در کارگاه آموزشی تعیین لایه نفوذناپذیر در مهندسی زهکشی-همایش آبیاری و زهکشی موسسه نصر
 •  
 • نشت تخصصی آبیاری تحت فشار- همایش آبیاری و زهکشی موسسه نصر
 •  
 • شرکت در سه کارگاه مهندسی ارزش شبکه های آبیاری و زهکشی-طرح احیا اراضی550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام -موسسه نصر
 •  
 • شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی و طراحی ماشینهای آبیاری مکانیزه"-دانشگاه شهید چمران اهواز
 •  
 • 2-داوری مقالات و پایان نامه ها
 •  
 • داوری هشت مقاله علمی – پژوهشی-مجله علمی آبیاری دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران- بازه 1394 تا کنون
 •  
 • داوری دو مقاله فصلنامه علوم مهندسی آب- دانشگاه آزاد اهواز-1395 تا کنون
 •  
 • داوری گزارشهای تخصصی آب سازمان آب و برق خوزستان-1396 تا کنون
 •  
 • داوری 23 مقاله همایش بزرگ موسسه نصر در طرح احیا اراضی خوزستان و ایلام