سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » صفی آباد - کمیته فنی بخش
کمیته فنی بخش
  • منصور معیری، عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی
  • محمد خرمیان، عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی
  • سید رضا اشرفی زاده، عضو هیات علمی ماشین های کشاورزی
  • مسعود شهربانونژاد، عضو هیات علمی ماشین های کشاورزی
  • نرگس صداقت نیا، کارشناس صنایع غذایی