شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳  -  Saturday, April 13, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » صفی آباد - کمیته فنی بخش
کمیته فنی بخش
  • منصور معیری، عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی
  • محمد خرمیان، عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی
  • سید رضا اشرفی زاده، عضو هیات علمی ماشین های کشاورزی
  • مسعود شهربانونژاد، عضو هیات علمی ماشین های کشاورزی
  • نرگس صداقت نیا، کارشناس صنایع غذایی