سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۲  -  Tuesday, March 21, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » صفی آباد - آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  • آزمایشگاه صنایع غذایی و آبیاری
  • کارگاه ماشین های کشاورزی