شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹  -  Saturday, February 27, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » شورای اداری

شورای اداری :

 
 1. دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
 2. دکتر شهرام اشرفی - قائم مقام موسسه
 3. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
 4. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
 5. بهمن یارقلی - رئیس بخش آبیاری و زهکشی
 6. دکتر ابوالفضل گلشن تفتی - رئیس بخش صنایع غذایی
 7. دکتر قاسم زارعی – رئیس بخش گلخانه
 8. دکتر الیاس دهقان - رئیس بخش ماشینهای کشاورزی
 9. دکتر علیرضا حسن اقلی - رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 10. دکتر محمد مهدی نخجوانی مقدم - معاون بخش آبیاری تحت فشار
 11. دکتر نادر حیدری - معاون بخش آبیاری و زهکشی
 12. دکتر افشین ایوانی - معاون بخش ماشینهای کشاورزی
 13. دکتر هما بهمدی - معاون بخش صنایع غذایی
 14. دکتر محمود صفری - مسئول حراست
 15. مهندس علی روحی - رئیس امور اداری و دبیر شورا
 16. مهندس مهدی حیدرزاده - رئیس امور مالی
 17. نیلوفر سلطانی - مسئول بودجه
 18. محمد تقی حق شناس - مسئول روابط عمومی