چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 20, 2017
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته ترفیع و ارتقاء

کمیته ترفیع :

وظیفه کمیته ترفیع هیات ممیزه موسسه بررسی پرونده های ترفیع سالیانه  اعضاء هیئت علمی موسسه است. اعضاء کمیته ترفیع عبارتند از:  

  • دکتر فریبرز عباسی - رئیس موسسه
  • دکتر نادر عباسی – معاون پژوهشی موسسه
  •  دکتر اصلان عزیزی دانشیار موسسه (عضو کمیته)
  • دکتر مهدی اکبری دانشیار موسسه (نماینده اعضاء هیات علمی و عضو کمیته)
  • دکتر فروغ شواخی - استادیار موسسه (دبیر)
  • مهندس پریسا هژبری - کارشناس هیأت ممیزه
 
کمیته منتخب هیات ممیزه:
 
وظیفه کمیته منتخب هیات ممیزه بررسی پرونده ارتقاء ،رکود علمی و پایه های قبل از عضویت در هیات علمی همکاران است. اعضا این کمیته، اعضا کمیته ترفیع و دونفر متخصص در پرونده مربوطه با مرتبه علمی حداقل دانشیاری هستند.