شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹  -  Saturday, October 31, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته علمی فنی

کمیته علمی فنی :

وظیفه اصلی کمیته علمی فنی بررسی نهایی پروپوزال طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و گزارش­های نهایی است که قبلا مرحله بررسی­ های کارشناسی و تخصصی را در کمیته­ های فنی مربوطه طی نموده­ اند. اعضاء این کمیته عبارتند از:

  • دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
  • دکتر عبدالمجید لیاقت - عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  • دکتر سعید مینایی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  • دکتر بهاره جمشیدی - معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
  • دکتر افشین امجدی - عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه­ ریزی واقتصادکشاورزی و توسعه روستایی 
  • دکتر صفت‌اله رحمانی - عضو هیات علمی دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  • دکتر اصلان عزیزی - عضو هیات علمی موسسه
  • دکتر قاسم زارعی - عضو هیات علمی موسسه
  • دکتر ابوالفضل گلشن تفتی - دبیر‌‌ کمیته امورفناوری
  • دکتر بهاره جمشیدی (دبیر) - عضو هیات علمی موسسه