سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰  -  Tuesday, April 13, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته علمی فنی

کمیته علمی فنی :

وظیفه اصلی کمیته علمی فنی بررسی نهایی پروپوزال طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و گزارش ­های نهایی است که قبلا مرحله بررسی­ های کارشناسی و تخصصی را در کمیته­ های فنی مربوطه طی نموده­ اند. اعضاء این کمیته عبارتند از:


  1. دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
  2. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
  3. دکتر سعید مینایی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  4. دکتر عبدالمجید لیاقت - عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  5. دکتر سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  6. دکتر افشین امجدی - عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه­ ریزی واقتصادکشاورزی و توسعه روستایی 
  7. دکتر صفت‌اله رحمانی - عضو هیات علمی دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  8. دکتر جواد قاسمی - عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
  9. دکتر علیرضا حسن اقلی - عضو هیات علمی موسسه (دبیر)