شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹  -  Saturday, October 31, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته انتشارات

کمیته انتشارات :

کمیته انتشارات موسسه از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این کمیته وظیفه بررسی، داوری و انتشار کتاب های علمی، راهنما، نشریات فنی، نشریات ترویجی، دستورالعمل و بروشورهای تهیه شده توسط همکاران شاغل در موسسه را دارد.

 

اعضا کمیته:
  • دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
  • دکتر بهاره جمشیدی - معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
  • دکتر جلال جوادی مقدم - عضو هیات علمی موسسه (نماینده بخش گلخانه)
  • دکتر فروغ شواخی - عضو هیات علمی موسسه (نماینده بخش صنایع غذایی)
  • دکتر امیدرضا روستاپور - عضو هیات علمی موسسه (نماینده بخش ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون)
  • دکتر سالومه سپهری - عضو هیات علمی موسسه (نماینده بخش آبیاری و زهکشی و تحت فشار)
  • دکتر نیکروز باقری - عضو و دبیر کمیته