شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹  -  Saturday, January 16, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته پیشنهادات

کمیته پیشنهادات:

  1. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی (رییس کمیته)
  2. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته های موسسه (عضو)
  3. مهندس علی روحی - رئیس امور اداری (عضو و دبیر کمیته)
  4. نیلوفر سلطانی (عضو)
  5. میترا آسترکی  (عضو)