شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹  -  Saturday, October 31, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته نقل و انتقالات

کمیته نقل و انتقالات :

  • دکتر حسین دهقانی سانیج – رئیس موسسه
  • دکتر عادل میرمجیدی  - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  • دکتر نادر عباسی – معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
  • علی روحی – رئیس امور اداری
  • سلمان عین اللهی – مسئول حراست
  • نیلوفر سلطانی – مسئول برنامه و بودجه