چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 20, 2017
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته نقل و انتقالات

کمیته نقل و انتقالات :

  • دکتر فریبرز عباسی – رئیس موسسه
  • دکتر احمد شریفی  - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  • دکتر نادر عباسی – معاون پژوهشی موسسه
  • علی روحی – رئیس امور اداری
  • سلمان عین اللهی – مسئول حراست
  • نیلوفر سلطانی – مسئول برنامه و بودجه