دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶  -  Monday, September 25, 2017
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » شورای تحقیقات

شورای تحقیقات :

        وظیفه اصلی شورای تحقیقات برنامه ریزی و سیاستگزاری برای بخش های تحقیقاتی موسسه، تعیین اولویت ها توام با ارزیابی و نظارت بر عملکرد بخش ها است. اعضاء اصلی این شورا عبارتند از:

 • دکتر فریبرز عباسی - رئیس موسسه
 • دکتر نادر عباسی - معاون پژوهشی موسسه
 • دکتر احمد شریفی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
 • دکتر مهدی اکبری - رئیس بخش آبیاری تحت فشار
 • دکتر جواد باغانی - رئیس بخش آبیاری و زهکشی
 • دکتر الیاس دهقان -رئیس بخش ماشین های کشاورزی
 • دکتر عادل میرمجیدی - رئیس بخش صنایع غذایی
 • دکتر قاسم زارعی – رئیس بخش گلخانه
 • دکتر بهاره جمشیدی - رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 • دکتر علیرضا حسن اقلی - معاون بخش آبیاری و زهکشی
 • مهندس رضا فامیل مومن - معاون بخش صنایع غذایی
 • دکتر افشین ایوانی - معاون بخش ماشین های کشاورزی
 • دبیر شورا - دکتر بهجت تاج الدین