یکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹  -  Sunday, September 27, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » شورای تحقیقات

شورای تحقیقات :

        وظیفه اصلی شورای تحقیقات برنامه ریزی و سیاستگزاری برای بخش های تحقیقاتی موسسه، تعیین اولویت ها توام با ارزیابی و نظارت بر عملکرد بخش ها است. اعضاء اصلی این شورا عبارتند از:

 • دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
 • دکتر بهاره جمشیدی - معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
 • دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
 • دکتر بهمن یارقلی - رئیس بخش آبیاری و زهکشی
 • دکتر الیاس دهقان -رئیس بخش ماشین های کشاورزی
 • دکتر ابوالفضل گلشن تفتی - سرپرست بخش صنایع غذایی
 • دکتر قاسم زارعی - رئیس بخش گلخانه
 • رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 • دکتر محمد مهدی نخجوانی مقدم - معاون بخش آبیاری تحت فشار
 • دکتر علیرضا حسن اقلی - معاون بخش آبیاری و زهکشی
 • دکتر افشین ایوانی - معاون بخش ماشین های کشاورزی
 • دکتر هما بهمدی - معاون بخش صنایع غذایی
 • دکتر محمود صفری - دبیر شورا