یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی-آبیاری زهکشی

اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

اهداف عمده بخش تحقيقات آبياري سطحی و شبکه های آبیاری و زهکشی، پژوهش پيرامون کليه مسائل مرتبط با شبکه های آبياري و زهکشي و روش­هاي آبياري سطحي درکشور مي­باشد. از مهمترين اهداف و محور­های تحقيقاتی اين بخش می­توان به موارد زير اشاره نمود:

 • مطالعات جامع آبياری و کشاورز (Multidisciplinary )در سطح حوزه آبريز.
 • بررسی جامع مسائل و مشکلات سامانه‌های آبیاری و زهکشی.
 • بررسي و ارزيابي مسائل فني و مديريت بهره برداری و نگه داری سامانه‌‌هاي آبياري و زهکشي در سطح کشور.
 • کاربرد مدل­های مناسب رياضی و کامپيوتری در آبياری سطحی.
 • بررسی و ارزيابی مسائل فنی و مديريتی روش­های آبياری سطحی در کشور.
 • تحقيق در جهت افزايش کارايي مصرف آب محصولات کشاورزي در انواع روش­هاي آبياري سطحي.
 • تعيين حد بهينه کم آبياري محصولات زراعي و باغي.
 • مديريت استفاده بهينه از آبهاي نامتعارف نظير فاضلاب و پساب تصفيه شده آن،  آب شور وزه آبهای کشاورزی در آبياری محصولات زراعی و باغی.
 • روش­هاي حفظ و ذخيره رطوبت در خاک وجلوگيري از تبخير سطحي.
 • بررسی مسائل مرتبط با روابط آب- خاک- گیاه- اتمسفر
 • تحقیق بر اثرات تغییر اقلیم و جنبه­های مرتبط با آبیاری سطحی.
 • استفاده از فناوری­های نوین در فنون آبیاری سطحی و زهکشی(اعم از اندازه گیری­ها و اجرا).
 • بررسي مسائل فني و مديريت بهره برداری و نگهداری شبکه‌‌هاي آبياري و زهکشي در سطح کشور
 • ارزیابی وپایش شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • کاربرد مدل­های مناسب رياضی و کامپيوتری در مدیریت شبکه­های آبياری و زهکشی
 • ارزیابی ضوابط و معیارهای طراحی سازه‌های آبیاری و زهکشی
 • تحقیق در زمینه روشهای ارتقاء راندمانهای انتقال و توزیع آب در شبکه‌های آب رسانی
 • تحقيق بر روي استفاده از مصالح نوین براي پوشش کانال­هاي‌ آبياري و تولیدلوله­هاوپوشش های زهکشی زيرزمينی (فيلترهای مصنوعی)
 • ارزیابی مسائل ژئوتکینیکی بستر سازه‌های آبیاری و زهکشی
 • تحقیق در زمینه روشهای ساده‌سازی و ارزان سازی درساخت شبکه و اجزای آن