یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » کمیته فنی بخش- آبیاری زهکشی

کمیته فنی بخش

 کمیته فنی تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی به منظور جهت دهی و نظارت بر اجرای سیاستهای پژوهشی در راستای برنامه ­های توسعه ­ای کشور از جمله افزایش کارآیی مصرف آب، بهبود بازدهی آب آبیاری، اصلاح و بهینه­ سازی شبکه ­های آبیاری و زهکشی، اصلاح روشهای سنتی و توسعه روشهای نوین آبیاری تشکیل گردیده است. این کمیته متشکل از اساتید دانشگاهی، محققین و کارشناسان اجرایی کشور می­باشد.

 وظایف اصلی کمیته:

 • ارزیابی عملکرد تحقیقاتی دیسیپلین
 • مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیت­های پژوهشی وآموزشی(تدوین و به روز رسانی اولویت­های تحقیقاتی، برنامه­ های راهبردی، دوره­ های آموزشی، ارزیابی وضعیت تحصیلی بورسیه ­ها، برنامه ریزی برگزاری کارگاه ­ها، همایش­ها و ...)
 •      نظارت و ارزشیابی طرح­ ها و پروژه­ های تحقیقاتی
 •     جمع بندی نتیجه داوری پروپوزال­های طرح­ها و پروژه­ های تحقیقاتی به منظور تصویب نهایی
 •      اظهار نظر کارشناسی و بحث­های تخصصی پیرامون موضوعات مهم علمی و پژوهشی
 •      سایر موارد ضروری

 

اعضای کمیته :
 •  آقای دکتر امین علیزاده (استاد گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه فردوسی مشهد)
 • آقای دکتر مجید میرلطیفی (دانشیار گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه تربیت مدرس)
 • آقای مهندس مجتبی اکرم (بخش خصوصی، مهندسین مشاور کاماب پارس)
 • آقای دکتر عبدالمجید لیاقت(دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)
 • آقای مهندس ابوالفضل حسینیان (نماینده دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی)
 • آقای مهندس علی گرجی (نماینده دفتر شبکه­ ها و روش­های آبیاری، معاونت آب و خاک و صنایع  وزارت جهاد کشاورزی)
 • آقای دکتر فریبرز عباسی(استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • آقای دکتر حسین دهقانی‌سانیج (دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • آقای دکتر بهمن یارقلی (استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • آقای مهندس سید حسین صدر قاین (استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • آقای دکتر علیرضا حسن‌اقلی (دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • آقای دکتر مهدی اکبری (استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • آقای دکتر نادر عباسی  (دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(