یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » کارگروه تخصصی بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین‌های

کارگروه تخصصی بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین‌های

اعضای کارگروه تخصصی:

 • دکتر الیاس دهقان (استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، رئیس کارگروه(
 • دکتر عباس همت (استاد بازنشسته، دانشگاه صنعتی اصفهان(
 •  دکتر سعید مینایی (استاد، دانشگاه تربیت مدرس(
 • دکتر کامبیز عباسی (نماینده مرکز توسعه مکانیزاسیون، وزارت جهاد کشاورزی(
 • دکتر احمد شریفی (دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • دکتر بهاره جمشیدی (دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • دکتر افشین ایوانی (استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • دکتر محمدرضا مستوفی‌‌‌ )دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(
 • دکتر صادق افضلی‌نیا (دانشیار پژوهشی بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی فارس(
 • دکتر محمدرضا بختیاری (استادیار پژوهشی بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی همدان(
 • دکتر حمیدرضا گازر (دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، دبیر کارگروه(