یکشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۱  -  Sunday, January 29, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » خدمات تحقیقاتی و پژوهشی-صنایع غذایی

خدمات تحقیقاتی و پژوهشی:

 

توانمندیهای فناورانه:

 • مشاوره در توسعه و راه اندازی خطوط تولید مختلف
 •  ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی
 •  برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
 • ارائه دانش فنی تولید و بسته بندی فراورده های جدید گوشتی
 • ارائه دانش فنی به منظور ارتقاءکیفیت و افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات انجیر خشک
 • برگزاری دوره های آموزشی در خصوص پوششهای خوراکی
 • مشاوره در زمینه فناوریهای زیستی و کاربرد آنها در صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
 • ارائه دانش فنی به بمنظور کاهش باقیمانده سموم محصولات کشاورزی با استفاده از فراوری مناسب
 • ارائه دانش فنی به بمنظور طراحی و ساخت انبارهای فنی پیاز
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی
 • مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی
 • ارائه دانش فنی به منظور بهبود فناوریهای پس از برداشت خرما
 • برگزاری دوره های آموزشی در خصوص خشک کن های خورشیدی مواد غذایی
 • مشاوره به بمنظور طراحی و ساخت انبارهای فنی سیب زمینی و سیر
 • مشاوره به بمنظور طراحی و ساخت خشک کن های خورشیدی
 • برگزاری دوره های آموزشی در خصوص فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
 • برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کاربرد فناوری هسته ای در افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی
 • مشاوره در خصوص معرفی روشهای مناسب تولید و نگهداری خشکبار میوه ( با تاکید برکشمش)
 • برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کاربرد پروبیوتیک ها در ارتقاء ارزشهای تغذیه­ای مواد غذایی ( با تاکید بر فراورده های لبنی)
 • مشاوره به بمنظور بهینه سازی فرایند تولید و بسته بندی و نگهداری مالت از ارقام مختلف جو
 • مشاوره به بمنظور معرفی روشهای مناسب استحصال و تصفیه روغن از منابع روغنی( با تاکید بر روش آنزیمی)
 • برگزاری دوره های آموزشی در خصوص روشهای مناسب تولید مالت جو