دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳  -  Monday, May 20, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » فارس-آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1.       آزمایشگاه ها و کارگاه ها

  • آزمايشگاه صنايع غذایي
  • آبياري و خشک کن هاي صنايع غذايي
  • کارگاه ماشين هاي کشاورزي