یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گیلان-کمیته فنی
کمیته فنی بخش
  • پریسا شاهین رخسار، عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی
  • زهرا یوسفی، عضو هیات علمی تحقیقات ماشین­ های کشاورزی
  • محمد رضا علیزاده، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج
  • محمد رضا یزدانی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج
  • صمد صبوری، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج