یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » گیلان-پروژه های تحقیقاتی

پروژه‌های تحقیقاتی در دست اجرا

  • مقایسه فنی و اقتصادی دو سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) و لوله‌های قطره چکان دار بر عملکرد توت فرنگی گلخانه‌ای
  • بررسی تأثیر بهینه سازی برنامه ریزی آبیاری در دو روش آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر کمیت و کیفیت توت فرنگی
  •  بررسی استقرار و ارزیابی رشد و عملکرد گیاهان دارویی در شرایط دیم
  • تأثیر آبیاری تکمیلی بر دو گونه گل گاوزبان در منطقه پایین‌دست دشت گیلان با استفاده از آزمایش‌های مزرعه‌ای و مدل AquaCropV.3
  • بررسی اثر دمای هوای خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی فندق
  • ارزیابی روش‌های مختلف برداشت زیتون کنسروی