یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » هرمزگان-مهمترین یافته های تحقیقاتی
مهمترین یافته‌‌های تحقیقاتی
  • تعیین روش مناسب کاهش رطوبت، بسته بندی و انبارداری  ارقام خرمای نرم استان هرمزگان
  • بررسي و تعیین عملکرد خشک کن خورشيدي در کاهش ميزان رطوبت خرما
  • بررسي و تعیین روش مناسب براي ضدعفوني ، بسته‌بندي و انبارداري ارقام تجاري خرماي ايران
  • بکارگیری اتمسفر تقییر یافته در بسته بندی ارقام خرمای نرم