یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر جعفر حبیبی اصل[_HprPDF] جعفر حبیبی اصل نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
رئیس بخش سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان محل کار
jhabibi139@yahoo.com پست الکترونیک
06133737400 شماره تماس
فکس

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

لیسانس، مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1375

فوق لیسانس، مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، 1379
دکتری، مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه PAU (علوم کشاورزی پنجاب هند)، 1385

سوابق شغلی

 • کارشناس فنی، کشت و صنعت کارون، از سال 1376 تا 1377  
 • عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، از سال 1379 تا کنون

 

سوابق اجرایی

 • رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز خوزستان، از سال 1391 تا کنون
 • نماينده‌ مرکز در کمیته مکانیزاسیون استان خوزستان، از سال 1391 تا کنون
 • عضو کميته خاک‌ورزي حفاظتي استان خوزستان، از سال 1386 تا کنون
 • عضو شوراي هماهنگي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان، از سال 1391 تا کنون
 • عضو شوراي انتشارات مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان، از سال 1391 تا کنون
سوابق تدریس
 
 دانشگاه علمی کاربردی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، از سال 1390 تا کنون
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی    
 
 1. Jafar Habibi Asl, Surendra Singh.2007.  Computer-Aided Development of Rotary Blades for Strip-Tillage. Indian Journal of Agricultural Engineering. 
 2. Jafar Habibi Asl, Surendra Singh.2007. Effect of different machine and operating parameters on performance of rotary blades for strip-tillage.  Punjab Agricultural University Journal for strip-tillage.
 3. Jafar Habibi Asl, Surendra Singh. 2009. Optimization and Evaluation of Rotary tiller Blades: computer solution of mathematical relations .  Soil & Tillage Research mathematical relations .
 4. Abdol Amir Rahnama, Jafar Habibi Asl.2013. Evaluation and Determination of Optimum Method and Rate of Seeding of Canola Seeds (Case Study: Khouzestan, South Iran).  International Journal of Agriculture and Crop Sciences estan, South Iran).
 5. Shahin Ansaridoust, JafarHabibi Asl, Seyed MohammadJavad Afzali. 2013. Leveling as a Tool for Reducing Water Casualties in Wheat Fields. International Journal of Agriculture and Crop Sciences

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1. جعفر حبیبی اصل- عبدالعلی گیلانی. 1393.   تاثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان. مجله تحقیقات فنی و مهندسی. جلد 15 شماره 2.
 2. جعفر حبیبی‌اصل و دهقان، ا. 1391. ارزيابي پارامترهاي فني و عملکردي روش هاي کاشت گندم با مقادير مختلف بذر در جنوب خوزستان. نشريه علمي ماشينهاي کشاورزي. جلد 2، شماره 1، صفحات 57-46  .
 3. جعفر حبیبی اصل- آذرخش عزیزی- لیلا بهبهانی. 1395. ارزیابی و مقایسه خشک‌کن خورشیدی همرفت طبیعی و اجباری برای خشک کردن  سبزیجات در استان خوزستان.  نشريه ماشينهاي کشاورزي

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 1.   جعفر حبیبی اصل، الیاس دهقان، 1388. اثرات روش های کاشت و مقادیر بذر بر شاخص های فنی و عملکرد گندم در جنوب خوزستان. همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول .
 2.   سیدفرشید ابوخمس، ارژنگ جوادی، جعفر حبیبی اصل. 1388. تاثیر روشهای خاک ورزی حفاظتی بر میزان مصرف آب و عملکرد محصول در کشت گندم پس از برنج کشت شده به روش پادلینگ در شمال اهواز . همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول .
 3.   لیلا بهبهانی، جعفر حبیبی اصل. 1390. بازیافت ضایعات خرما با استفاده از روش تخمیر . چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی . دانشگاه تربیت مدرس .
 4.   مرتضی شهید زاده، امین حسین زاده،جعفر حبیبی اصل. 1390. تحلیل آماری و اقتصادسنجی نقش مکانیزاسیون در تولید گندم در شهرستان اهواز. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار. دانشگاه پیام نور اهواز.
 5.   مرتضی شهید زاده، امین حسین زاده،جعفر حبیبی اصل. 1390. مقایسه بهره‌وری ماشینهای کشاورزی و نیروی کار در دو سیستم مکانیزه کامل و نیمه مکانیزه تولید گندم در شهرستان اهواز. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار. دانشگاه پیام نور اهواز.
 6.   جعفر حبیبی اصل، نعیم لویمی. 1391. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک‌ورز نواری قابل اتصال به خطی‌کار. هفتمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون . دانشگاه شیراز .
 7.   جعفر حبیبی اصل، لیلا بهبهانی، آذرخش عزیزی. 1391. خشک کن خورشیدی همرفت طبیعی برای خشک کردن سبزیجات در استان خوزستان . هفتمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون . دانشگاه شیراز
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. ساخت و ارزیابی خطی کار دستی و مقایسه با روش سنتی برنج (سمت: مجری). 1380 تا 1381
 2. مقایسه کشت مکانیزه برنج با استفاده از سه نوع بذرکار در سه رقم برنج بصورت خشکه کاری در شرایط خوزستان (سمت: همکار). 1382 تا 1383
 3. مقایسه روشهای کم خاک ورزی حفاظتی در کشت خشکه کاری برنج در خوزستان (سمت: همکار). 1382 تا 1383
 4. کنترل علفهای هرز کلزا با استفاده از روشهای شیمیایی و مکانیکی (سمت: همکار). 1382 تا 1384
 5. اثرات روشهای کاشت و مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در جنوب خوزستان (سمت: مجری). 1386 تا 1388
 6. بهبود مدیریت آبیاری و کاشت برای افزایش کارایی مصرف آب در اراضی شور دشت آزادگان (سمت: همکار). 1386 تا 1387
 7. بررسی اثرات روشهای تهیه زمین بر کشت گندم پس از برنج در جنوب خوزستان (سمت: مجری). 1387 تا 1390
 8. بهینه سازی و ارزیابی تیغه های دوار در روتیواتور تراکتورسوار به منظور کاهش انرژی مصرفی و تاثیر بر کیفیت تهیه زمین در کشت گندم (سمت: مجری). 1388 تا 1390
 9. طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی مناسب سبزیجات در خوزستان (سمت: مجری). 1388 تا 1390
 10. امکان تولید هوای گرم به کمک انرژی خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج به روش همرفت اجباری (سمت: مجری). 1388 تا 1390
 11. بهینه سازی و ارزیابی دیمکار غلات برای کشت مستقیم به روش بی خاک ورزی (سمت: مجری). 1386 تا 1389
 12. بررسی و تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانیزه در تولید گندم به تفکیک مناطق مختلف کشور (گزارش استان خوزستان) (سمت: مجری). 1391 تا 1393
 13. بررسی و مقایسه ضایعات و انرژی مصرفی در سامانه‌های تبدیل شلتوک متداول و جدید (گزارش استان خوزستان) (سمت: مجری). 1391 تا 1393
 14. تعیین عوامل موثر بر کاهش ضایعات ماشینی برنج به منظور ارائه راهکارهای   مکانیزاسیون مراحل تولید و فرآوری (گزارش استان خوزستان) (سمت: مجری). 1391 تا 1393
 15. طرح خدمات پژوهشی نظارت و راهبرد ایجاد مزارع الگویی جهاد نصر گزارش نهایی رامشیر (ساحل چپ) (سمت: مجری). 1393 تا 1394
 16. بهینه سازی و ارزیابی عمیق‌کار غلات برای کشت بی‌خاک‌ورزی گندم دیم در شرایط سنگلاخی (سمت: مجری). 1392 تا 1394

 

 
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 1. منضم  نمودن خطی کار غلات به دیسک سنگین و ارزیابی مزرعه ای آن جهت کاشت گندم (سمت:مجری). 1395 تا 1397 
 2. ارزیابی فنی، اقتصادی و کارایی انرژی پمپ های آبیاری مورد استفاده کشاورزان در خوزستان (سمت: مجری). 1394 تا 1396
 3. تاثير تناوب هاي رايج در زراعت گندم و خاکورزي حفاظتي بر ميزان جمعيت نماتد سيستي غلات ((Heterodera avenae و عملکرد گندم (سمت: همکار اصلی). 1394 تا 1397  
 4. تعیین راهبردهای تطبیق و سازگاری ه تغییرات اقلیمی واقع شده و محتمل ه وقوع در آینده در راستای حقق کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان (سمت: همکار). 1395 تا 1396  

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 1. بهبهانی، ل. و حبیبی اصل، ج. 1380. نحوه نگهداری محصولات کشاورزی. سازمان کشاورزی استان خوزستان.
 2. حبیبی اصل، ج. 1391. روش های مناسب خاک ورزی حفاظتی برای کشت گندم در بقایای برنج.  سازمان کشاورزی استان خوزستان.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 1. دهقان، ا. 1383. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر شاخصهای مصرف انرژی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج به روش خشکه کاری در منطقه شاوور خوزستان. مشاور.
 2.  سیاح پور، ص. 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. ارزیابی الگوی کاشت و تراکم بذر بر عملکرد ذرت علوفه ای و تاثیر آن بر تلفات کمباین در شمال استان خوزستان. مشاور.
 3. ابوخمس، س. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. مقایسه روشهای خاک‌ورزی حفاظتی و مرسوم در انسراعت گندم پس از برنج کشت شده به روش پادلینگ در منطقه شمال اهواز. مشاور.
 4. ملک، ه. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. تعیین زمان مناسب زیرشکن زنی با توجه به رطوبت و مصرف بهینه سوخت. مشاور.
 5. حسین‌زاده، ا. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. تحلیل آماری و اقتصادسنجی نقش مکانیزاسیون در تولید کشاورزی در اهواز. مشاور.
 6. بلدی، ث. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. بررسی استفاده از پیش تیمار بلانچینگ در خشک کردن ریحان با خشک کن خورشیدی. مشاور.
 7. فرازمند، ع. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. بررسی اثر زاویه برش و سرعت پیشروی بر  کارآیی دستگاه ترادیسک برای کشت گندم در بقایای ذرت. راهنما.
 8. علیمی، م. 1394. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مکانیزاسیون. امکان سنجی تولید بیواتانول از ضایعات محصولات کشاورزی در شمال خوزستان. راهنما.  

 


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی، دستاورد برتر مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1391.
 • دریافت لوح تقدید از آقای دکتر شریعتی، استاندار خوزستان، پژوهشگر برتر، 1395. 

سایر موارد