یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » مهندس آذرخش عزیزی[_HprPDF] آذرخش عزیزی نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
معاون بخش فنی و مهندسی سمت
آبیاری زهکشی تخصص
اهواز- بلوار گلستان- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان محل کار
a.azizy@yahoo.com پست الکترونیک
0613-3737373 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

 • ليسانس، مهندسی آبیـاری، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1373
 • فوق ليسانس، آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 1376

  

سوابق شغلی

 •   عضو هیات علمی، بخش فني و مهندسي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان از سال 1379 تا کنون  

  

سوابق اجرایی

 

 • معاونت بخش تحقیقات فنی و مهندسی اهواز
 • نقشه برداری و مکان یابی زهکش خروجی اراضی ام الطمیر
 • همکاری با شرکت های اجرایی در خصوص طراحی آبیاری تحت فشار
 • نقشه برداری و تهیه پلان محوطه مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان به وسعت 90 هکتار
 • تهیه پلان مسیر جاده مرکز و محاسبات حجم خاکبرداری و خاکریزی
 • همکاری در راه اندازی گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز

 

 

 
سوابق تدریس

 • دوره کارآموزی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد اهواز، 1383.
 • دوره کارآموزی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد اهواز، 1382.
 • آموزش اینترنت، دانشگاه علمی کاربردی اهواز،  1380
 • سیستم های آبیاری فضای سبز و اصول طراحی، مرکز آموزش شهرداری اهواز، 1392
 • عوامل موثر بر راندمان آب در مزارع آبیاری سطحی، دانشگاه علمی کاربردی اهواز، 1390
 • کارآفرینی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی اهواز، نیم سال اول تحصیلی سال 1394.
 • رسم نفنی و نقشه کشی، کارشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، نیم سال دوم تحصیلی سال 1394.

 

  
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی  

 1. عزیزی، آ و مصطفی زاده، ب. 1380. بررسی زمان قطع جریان ورود آب به نوار و تاثیر آن بر روی راندمان آبیاری نواری، مجله کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 2. عزیزی، آ و مصطفی زاده، ب. 1384. تعیین پارامترهای معادله کوستیاکف-لوئیس به روش بیلان حجم برای آبیاری نواری،مجله کشاورزی دانشگاه گیلان
 3. عزیزی، آ و زارعی، ق. 1394. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مرکزی برای کنترل شرایط محیطی گلخانه، مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. سال ششم. شماره 24. زمستان 1394
 4. دهقان، ا و عزیزی، آ. ،1392. مقایسه ماله های لیزری و مرسوم از نظر شاخص فنی و عملکرد گندم،مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 107-118
 5. عزیزی،آ. 1392. معرفی دستگاه داده بردار خودکار ناوی های دبی سنج،گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 1. عزیزی، آ و مصطفی زاده، ب.1382. تاثیر زمان قطع جریان ورود آب به نوار بر عملکرد هیدرولیکی آبیاری نواری، هشتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان
 2. عزیزی، آ و حقایقی، ا. ،1385. ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکش های زیرزمینی در کشت و صنعت کارون و امیر کبیر، همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز
 3. عزیزی، آ و مصطفی زاده، ب.1384. محاسبه زمان قطع جریان ورود آب به نوار بر اساس مسافت پیشروی، کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه، تهران
 4. عزیزی، آ . 1388. دستگاه کنترل مرکزی دیجیتال گلخانه ، چهارمین همایش  ایده های نو در کشاورزی، اصفهان
 5. عزیزی، آ . 1390. شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان، مسائل و مشکلات،کارگاه:بررسی کیفیت بتن سخت شده در پوشش کانالهای آبیاری، روش‌ها و استانداردها، همدان
 6. دهقان، ا و عزیزی، آ. 1391. مقایسه ماله های لیزری و مرسوم از نظر شاخص فنی و عملکرد گندم در خوزستان، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز
 7. عزیزی، آ و حبیبی اصل،ج. 1391. خشک کن خورشیدی همرفت طبیعی برای خشک کردن سبزیجات در استان خوزستان، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، شیراز
 8. عزیزی، آ . 1392. کاربرد دستگاه داده‌بردار خودکار ناوی‌های دبی‌سنج در اندازه گیری جریان آب،چهارمين همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 9. عزیزی، آ . 1392. کاربرد دستگاه  شبکه‌ای عمق‌یاب سطح ایستابی،چهارمين همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 10. عزیزی، آ . 1393. استفاده از دستگاه کنترل مرکزی گلخانه برای اندازه گیری و ثبت داده‌های اقلیمی گلخانه،کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، کرج
 11. عزیزی، آ و حسن اقلی، ع. 1394. مقایسه عملکرد لترالهای زهکشی در امتداد و عمود بر جهت آبیاری در نحوه کنترل سطح ایستابی، اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح 550 هزار هکتاری، اهواز
 12. عزیزی، آ و حسن اقلی، ع. 1394. بررسی کمیت و کیفیت زهاب خروجی از زهکش‌های زیرزمینی در امتداد و عمود بر جهت جریان آبیاری، اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح 550 هزار هکتاری، اهواز

 
کنفرانس های خارجی
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. ارزیابی روابط حاکم بر طراحی زهکش های زیر زمینی در کشت و صنعت کارون و امیرکبیر (سمت:مجری). 1381 تا 1383
 2. تعیین فاصله و عمق بهینه زهکش¬ها در اراضی در دست تجهیز و نوسازی شمال خرمشهر(سمت:مجری).  1385-1390
 3. بررسی امکان استفاده از فیلترهای مصنوعی بجای فیلترهای معدنی (شن و ماسه) در اراضی در دست تجهیز و نوسازی شمال خرمشهر(سمت:مجری).  1385-1390
 4. طراحی و ساخت دستگاه کنترل مرکزی گلخانه(سمت:مجری). ، 1388-1390
 5. مقایسه لولرهای لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و مصرف آب براي محصول گندم(سمت:مجری). ، 1390-1391
 6. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه  شبکه ای خودکار عمق یاب سطح ایستابی(سمت:مجری). ، 1390-1391
 7. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه داده بردار خودکار ناوی‌های دبی سنج(سمت:مجری).  1390-1391
 8. طراحی و ساخت سامانه اندازه‌گیری نیاز آبی گیاهان گلخانه ای و کنترل کننده آبیاری در گلخانه‌ها(سمت:مجری).  1392-1393
 9. مقایسه عملکرد لترال های زهکشی زیرزمینی احداثی در امتداد و عمود بر جهت جریان آب(سمت:مجری).   1394 -1395
 10. بررسی وضعیت منابع آب و خاک در نخیلات خوزستان در راستای تدوام بهره برداری مناسب و ارتقاء شاخص های زیست محیطی(سمت:همکار). 
 11. ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی و تعیین مناسب ترین مدل ریاضی نسبت رطوبتی برای خشک کردن نعناع در شرایط استان خوزستان(سمت:همکار).
 12. ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد در شرایط تنش خشکی در اقلیم گرم(سمت:همکار).ارزیابی ارقام و لاینهای گندم نان برای تحمل به خشکی در آزمایش مقایسه ای(سمت:همکار).
 13. ارزیابی لاین های امید بخش گندم نان برای تحمل به خشکی در آزمایش یکنواحتسراسری اقلیم گرم کشور(سمت:همکار).ارزیابی ارقام و لاینهای گندم نان برای تحمل به خشکی در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی(سمت:همکار).
 14. تعیین معیار های طراحی بهینه سازه های گلخانه ای برای مناطق گرمسیر کشور(سمت:همکار).
 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 1. دریافت تشویق نامه از رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان ، برگزاری هفته پژوهش (6 مورد)،1393-1379
 2. دریافت لوح تقدیر، عضویت هیات علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی، 1384
 3. دریافت لوح تقدیر، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان، سخنرانی "محاسبه نیاز آبی گیاه با برنامه cropwat" ، 1384
 4. دریافت لوح تقدیر، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان، سخنرانی "معرفی دستگاه عمق یاب سطح ایستابی"، 1390
 5. عضویت کمیته علمی و فنی کشاورزی و علوم دامی، 1390
 6. دریافت لوح تقدیر، رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی، نوآوری درساخت  دستگاه کنترل مرکزی گلخانه، 1391
 7. شرکت در نمایشگاه علم تا عمل  (سه مورد)، 1390
 
 

سایر موارد

 ثبت اختراع: ساخت دستگاه عمق یاب شبکه ای سطح ایستابی- شماره ثبت 68448 – 2/11/1389