یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » مهندس شکرالله آبسالان[_HprPDF] شکراله آبسالان نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-بخش تحقیقات فنی و مهندسی محل کار
sh_absalan@yahoo.com پست الکترونیک
09177007843 شماره تماس
06133737357 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس، مهندسی کشاورزی، آبیاری، دانشگاه شیراز، 1371      

فوق لیسانس، آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1375

  دکتری، آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ادامه دارد

سوابق شغلی

 •   کارشناس آبیاری ، سازمان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج ، از فروردین 1372 تا آذر 1372

 • کارشناس تحقیقات آبیاری ، ایستگاه تحقیقات دیم گچساران، مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد ، مرداد تا اسفند 1376

 • کارشناس تحقیقات آبیاری، دوران وظیفه ، ایستگاه تحقیقات دیم گچساران، مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد، اسفند 1376 تا شهریور 1378

 • کارشناس تحقیقات آبیاری ، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان، اهواز ، مهر 1378 تا خرداد 1381

 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان، اهواز ، خرداد 1381 تا کنون

سوابق اجرایی
 •   مدير مزرعه ايستگاه تحقيقات کشاورزي گچساران، 238/2/1411  مورخ 7/8/76

 • رییس بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي خوزستان، به مدت 4 سال، 1/222/9131 مورخ 28/11/1380

 • مجری مسئول پروژه راه اندازی آبیاری تحت فشار ایستگاه‌ها و واحد‌های تابعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، 1/271/1361 مورخ 13/3/88

سوابق تدریس
 
 • هيدرولوژي مهندسي ، کارشناسی عمران ، نيمسال اول 76-75 ، دانشگاه آزاد اسلامي ياسوج

 • حفاظت خاک وآب ، کاراني خاک و آب ، تابستان 76 ، مرکز آموزش کشاورزي کهگيلويه و بويراحمد

 • هوا و اقليم شناسي ، کارشناسي زراعت، نيمسال اول 78-77 ، دانشگاه ياسوج

 • آبياري عمومي ، کارشناسي زراعت ، نيمسال اول 78-77 ، دانشگاه ياسوج

 • روشهاي آبياري ، کارداني علوم زراعي ، نيمسال اول 78-77 ، دانشگاه ياسوج

 • هواشناسي ، کارداني علوم زراعي ، نيمسال اول 78-77 ، دانشگاه ياسوج

 • سیستمهای آبیاری تحت فشار ، کارشناسان و تکنیسین‌های کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر، 2 تا 7 خرداد 77 به مدت 36 ساعت ، مرکز آموزش کشاورزي کهگيلويه و بويراحمد

 • مدیریت آبیاری در مزارع گندم مناطق جنوبی و مرکزی خوزستان ، کارشناسان شرکتهای فنی و مهندسی کشاورزی ، سال زراعی 90-89 به مدت 100 ساعت، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

 • اصول سرپرستی ، کاردانی فراورده های گوشتی ، ترم اول 94-95 ، دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 1. S. Absalan , N. Heydari, M. Sedaghat.(2011). Evaluation Of Water Productivity In The Saline Areas Of Lower Karkheh Basin And  Determination Of Its Causes : A Study From Southern Iran. Cercetări Agronomice în Moldova. Vol. XLIV , No. 3 (147) / 2011. ISSN 0379 5837.

 2. N. Heydari, S. Absalan , E. Dehghan, F. Abbasi, M. Qadir, and T. Oweis. Management Practices For Improving Water Productivity In The Dasht-E-Azadegan. Chapter II. Research Report No. 4, CGAIR program on water and food: improving crop growth and water productivity on salt-affected soils in the lower Karkheh river basin.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.   موسوی، س. ف.، مصطفی‌زاده، ب. و آبسالان ، ش. 1377. ارزيابي آبياري نواري در برخي مزارع استان کهگيلويه و بوير احمد. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي. دانشگاه صنعتي اصفهان. جلد 2، شماره 4، ص 13-1.

 2. راهنما، ع.، آبسالان ، ش. و مکوندی، م.ا. 1387. اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای. مجله پژوهش در علوم زراعی- دانشگاه آزاد اسلامی خوی. سال اول، شماره 2. ص 24-11.

 3. گیلانی، ع.، آبسالان ، ش. و جلالی، س. 1395. اثر آبیاری بارانی بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و راندمان مصرف آب ارقام برنج در کشت مستقیم خشکه‌کاری در خوزستان. مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی . در دست چاپ.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 1. گیلانی، ع. و آبسالان ، ش. 25 و 26 خرداد 84. راهکارهای عملی مصرف بهینه آب در زراعت برنج استان خوزستان. مجموعه مقالات کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی- تهران- فرهنگستان علوم

 2. آبسالان ، ش. و گیلانی، ع. 13/9/84. تغییر مدیریت آبیاری مزارع برنج خوزستان ضرورتی اجتناب ناپذیر. مجموعه مقالات -کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه- تهران- کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 3. مهرزاد طاووسی، م.، گیلانی، ع.، آبسالان ، ش. و جلالی، س. مرداد 88. تاثير دوره هاي زماني آبياري غرقابي بر فيزيولوژي جوانه زني بذر ارقام برنج در خوزستان . اولين کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران .

 4. آبسالان ، ش.، حیدری، ن.، عباسی، ف. و دهقان، ا. خرداد 87. تعيين و ارزيابي بهترين روشهاي مديريت آبياري سطحي و کشت براي افزايش کارايي مصرف آب. همایش راهکارهاي بهبود و اصلاح سامانه هاي آبياري- ایران- کرج .

 5. آبسالان ، ش. و گیلانی، ع. 27 بهمن 89 کرج. ارزيابي عملکرد ارقام برنج تحت آبياري باراني به روش کشت مستقيم در خوزستان. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 6. آبسالان ،ش.، حیدری، ن. و دهقان، ا . 10 الی 12 اسفند 1389 . تعیین روشهای مدیریتی بهینه برای افزایش کارایی مصرف آب در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.

 7. آبسالان ، ش. و دهقان، ا . 5 و 6 خرداد 90 اهواز. ارزيابي کارایی مصرف آب در مزارع گندم شهرستان دشت آزادگان. اولین همایش تخصصی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار.

 8. دهقان، ا. و آبسالان ، ش . 5 و 6 خرداد 90 اهواز . ارزيابي روش‌هاي کاشت گندم در اراضی شور شهرستان دشت آزادگان. اولین همایش تخصصی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار.

 9. آبسالان ، ش.، لطفعلی آینه،غ. گوشه، م. و اندرزیان، ب . آبان 90. مدیریت مصرف بهینه آب در مزارع گندم جنوب خوزستان. مجموعه مقالات گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان

 10. آبسالان ، ش . آبان 90. برخی مشکلات مدیریت آبیاری مزارع گندم و راهکارهای بهبود آن در جنوب خوزستان . مجموعه مقالات گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان.

 11. دهقان، ا. لویمی، ن.، حبیبی‌اصل، ج.، آبسالان ، ش. و سطانی، ع. آبان 90 . عملیات مکانیزه در تولید گندم آبی و دیم(نکات خاک ورزی، کاشت، داشت وقطعه بندی مزارع). مجموعه مقالات گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان.

 12. حبیبی‌اصل، ج. ، دهقان، ا. و آبسالان ، ش . آبان 90 . معرفی ادوات جدید طراحی و ساخته شده در خوزستان برای کشاورزی حفاظتی. مجموعه مقالات گردهمایی پاییزه محققین و مروجین استان خوزستان.

 13. آبسالان ، ش. و دهقانی‌سانیج، ح . ۲۶ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۴ . تغییرات شوری خاک تحت سیستم آبیاری بارانی در منطقه دشت آزادگان خوزستان. اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح احیای اراضی 550 هزار هکتاری استانهای خوزستان و ایلام.

کنفرانس های خارجی
 
 1. S. Absalan , N. Heydari, F. Abbasi, H. Farahani, M. Qadir, H. Siadat, and T. Oweis. (2007). Evaluation of the Best Management Practices for Improving Water Productivity in the Salt-prone Areas of Lower Karkheh River Basin (KRB), Iran. CPWF International workshop-Improvement of Water Productivety &Livelihood Resilience in Karkheh River Basin September10-11,2007,Karaj,Iran.

 2. S. Absalan , E. Dehghan, F. Abbasi, N. Heydari, H. Farahani, M. Qadir, A. Javadi, H. Siadat, and T. Oweis. (2007). Determination and Evaluation of Water Productivity in the Salt-Prone Areas of Lower Karkheh River Basin (L-KRB), Iran. CPWF International workshop-Improvement of Water Productivety &Livelihood Resilience in Karkheh River Basin September10-11,2007,Karaj,Iran.

 3. N. Heydari, S. Absalan , F. Abbasi, M. Qadir, H. Farahani, and T. Oweis. Water Productivity In The Salt-Prone Areas Of Lower Karkheh River Basin, Iran. 2nd international forum on water and food- Addis Ababa- Ethiopia. Nov. 2008.

 4. N. Heydari, S. Absalan , F. Abbasi1, E. Dehghan, H. Farahani, A. Javadi, M. Qadir, and T. Oweis. Best Management Practices For Improving Water Productivity In Salt Prone Areas Lower Karkheh River Basin, Iran. 2nd international forum on water and food- Addis Ababa- Ethiopia. Nov. 2008.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 1. بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و زمانهای آبیاری بر عملکرد آفتابگردان . مجری . 1377 تا 1378. موسسه تحقیقات دیم کشور . ثبت703/84- . مورخ 25/7/84.

 2. بررسي تاثير مواد آلي از منابع مختلف بر خواص فيزيکو-شيميايي خاک وعملکرد محصول . مجری . 1377 تا 1382. موسسه تحقیقات خاک و آب. 93/84 مورخ 31/3/83.

 3. بررسي اثر رژيمهاي مختلف آبياري سطحي بر روي عملکرد و شاخصهاي رشد 3 رقم برنج در شرايط خوزستان . مجری . 1379 تا 1381. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . 214/83 مورخ سال 82.

 4. ارزيابي عملکرد ارقام برنج تحت آبياري باراني به روش کشت مستقيم در خوزستان . مجری . 1379 تا 1382. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . شماره ثبت:174/85.

 5. بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري سطحي بر عملکرد گياه برنج در شرايط خوزستان (تحقيقي-ترويجي) . مجری . 1383. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان. 83/128-253.

 6. تأثير آبياري غرقابي با دوره‌هاي مختلف زماني بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم برنج در شرايط خوزستان . همکار . 1382. موسسه تحقیقات برنج کشور. ثبت1163/88. مورخ19/10/88.

 7. بررسي تاثير کم آبياري بر عملکرد ارقام جديد سورگوم علوفه‌اي در خوزستان . مجری . 1385 تا 1387. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهیه نهال و بذر . ثبت888/87. مورخ 31/6/1387.

 8. مطالعه اثر عوامل اقتصادی بر بهره‌وری مصرف آب آّبیاری در غلات آبی در شرایط زارعین در اراضی پایین‌دست حوزه آبریز کرخه در استان خوزستان. همکار . 1388. مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهیه نهال و بذر . نشريه شماره 416/88   سال 1388.

 9. تعيين و ارزيابي بهترين روشهاي مديريتي براي افزايش کارايي مصرف آب در اراضي شور پايين دست حوزه کرخه . مجری . 1385 تا 1387. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . ثبت84/89. مورخ 29/1/1389.

 10. مقایسه روش خشکه کاری با شیوه های رایج کاشت ارقام برنج از نظر آب میزان آب مصرفی . 1391. همکار . تا 1393. موسسه تحقیقات برنج کشور .

 11. تعيين و ارزيابي کارايي مصرف آب در اراضي شور پايين دست حوزه آبریزکرخه . مجری . 1385 تا 1387. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی . ثبت1267/89. مورخ 19/10/1389.

 12. ارزيابي اقتصادي رژيم هاي متفاوت آبياري غرقابي بر توليد سه رقم برنج در شرايط حداقل خاک ورزي در خوزستان . همکار . 1387. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان . پروژه شوراي پژوهشهاي علمي کشور با شماره ثبت 841412.

 13. بررسي استعدادهاي رويشي شن زارهاي ايران به روش بيلان آبي . مجری . 1382 تا 1387. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع . 47811 مورخ 8/7/94.

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 1.   گودرزی، م. و آبسالان ، ش. 1392. آشنایی با نرم افزارهای مهندسی آب. نشر کنکاش اصفهان، 1000 نسخه. 233 صفحه.
نشریات فنی و ترویجی
 
 1. آبسالان ، ش . زمستان 1383. نکات مهم آبیاری گندم در خوزستان. فصلنامه آموزشی ترویجی کارون سبز. سال سوم شماره 9. ص 9 تا 12.

 2. گیلانی، ع. و آبسالان ، ش. سال83 به شماره 125. اثرات قطع آب بر عملکرد برنج (نشریه ترویجی). مدیریت ترویج و نظام بهره برداری سازمان کشاورزی خوزستان.

 3. دهقان، ا. و آبسالان ، ش. سال 88 با شماره 291. نشریه ترویجی: آب بند مزرعه ای گالوانیزه. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. سازمان کشاورزی خوزستان.

 4. گیلانی، ع.، کریمی، ژ.، کمال‌الدین، ا. آبسالان ، ش. سال87 با شماره 198. نشریه ترویجی: خشکه کاری برنج. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. سازمان کشاورزی خوزستان.

 5. محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان. ثبت 1552/84 مورخ 28/12/84. خلاصه فعالیتهای تحقیقاتی چند ساله مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 6. محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان. ثبت 1551/84 مورخ 28/12/84. نشریه عملکرد سال 83 مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 7. محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان. ثبت 696/85مورخ 25/7/85. راهنمای کاشت،داشت و برداشت کلزا در خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 8. محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان. ثبت 568/86مورخ 28/5/86. راهنمای کاشت،داشت و برداشت گندم دیم خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان.

 9. محققین مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان. شماره 978/84 مورخ 15/9/84. دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت گندم در استان خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان.

 10. حیدری، ن. و آبسالان ، ش. 1393. محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارایی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان. نشریه مدیریت آب در کشاورزی- انجمن آبیاری و زهکشی ایران. جلد 1 شماره 2، پاییز و زمستان 1393، ص. 54 – 39.

 


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1. جلالی، سامی. 1384. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. بررسي اثرات رژيم هاي مختلف آبياري غرقابي بر عملکرد و مهمترين شاخص هاي فيزيولوژيکي ارقام برنج در خوزستان. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات اهواز.
 2. تقی پور، افسانه. 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. بررسی عملکرد ارقام جدید سورگوم در سطوح مختلف آبیاری در خوزستان. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات اهواز.
 3. اشتری، سحر. 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. تعیین منحنی رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف آبیاری. مشاور . دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات اهواز.

عضویت در مجامع علمی 
 
 • عضو شورای کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی خوزستان.

 • عضو شورای هماهنگی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 • عضو کمیته انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 • عضو کمیته تخصصی آب شورای تحقیقات، آموزش و ترویج استان

 • عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران.

 • عضو کمیته آبیاری و زهکشی ایران.

 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی خوزستان


تشویقات 

سایر موارد

اختراع:

 • اختراع "آب بند مزرعه‌ای گالوانیزه " به شماره ثبت 58394 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي کشور و دارای تاييديه بنياد ملي نخبگان کشور. 1388  .