پنج شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Thursday, May 28, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس حسین محمدی مزرعه[_HprPDF] حسین محمدی مزرعه نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
رییس بخش سمت
انرژی، خشک کن خورشیدی تخصص
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی محل کار
mazraeh47@areo.ir پست الکترونیک
09144477404 شماره تماس
04132442866 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس، مهندسی ماشسینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1370

فوق لیسانس، مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376

سوابق شغلی

کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی،  مرکز تحقیقات کشاورزی مغان، از سال 1373 تا 1374

کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، از سال 1376تا 1380

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، 1380 تا کنون

سوابق اجرایی

  مسئول امور تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، 1380-1383

رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی 1383 -1387

معاون پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، 1387-1390

رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، 1390 تا کنون

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، 1395 تا کنون

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 حسین محمدی، قبادیان. 1379. طراحی صندلی تراز شوند برای ماشنیهای غیر جاده ای. علوم کشاورزی.

حسین محمدی، معروف خلیلی، 1383. تاثير عمليات زيرشکني خاک و  دور آبياري برعملکرد ذرت دانه­اي. تحقیقات مهندسی کشاوزی. جلد 5 شماره 21 زمستان 83

حسین محمدی. 1380. نقش مکانیزاسیون بر افزایش تولید محصولات کشاورزی. چالیشینلار

خانزاده، محمدی، 1385. بررسی عوامل موثر بر عملکرد بارگاه های خورشیدی انگور. دانش کشاورزی

حسین محمدی، نورجو. 1388. تاثیر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد چغندرقند با تناوب گندم. چغندرقند.

زمردی، محمدی، 1380. استقاده از خشک کن خورشيدي گامي موثر در جهت سازگاري صنايع با محيط زيست. زیتون

محمدی، امیرشقاقی. 1388. تاثير روشهاي مختلف خاک ورزي بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد کلزاي پائيزه در منطقه مياندوآب. پژوهش و سازندگی

باقری، محمدی. 1391. بررسی و ضعیت مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان میاندوآب با استفاده از جی آی اس و ارایه راهکار توسعه آن. مجله زیست سامانه.

محمدی. رضایی. 1393. ارزیابی فرآیند خشک شدن انکور و کیفیت کشمش در روشهای مختلف خشک کردن. فصلنامه میوه­های ریزدانه

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

نورجو. محمدی. 1387.بررسی تاثیر کم آبیاری تحت عملیات زیرشکنی در کاهش مصرف آب در زراعت چغندرقند در سامانه آبیاری سطحی. پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی. مشهد

نورجو. محمدی. 1387. تاثير کاربرد ساب سويلر و دور هاي مختلف آبياري بر عملکرد ذرت دانه اي رقم 704. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری. اهواز

محمدی. 1387. روشهای برداشت چغندرقند و میزان انرژی مورد نیاز. پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی. مشهد

زمردی. محمدی. 1378. نقش مردم در استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و سازگار با محيط زيست. سومین کنفرانس روستا و انرژی. ساری

زمردی. محمدی. 1382. بررسي روشهاي مختلف آماده سازي و خشک کردن خورشيدي گوجه. همایش ملی خشکبار. تبریز.

زمردی. محمدی. 1382. بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي و خشک کردن خورشيدي بر کيفيت برگه گوجه فرنگي. همایش ملی خشکبار. تبریز

زمردی. محمدی. 1385. استفاده از خشک کردن خورشيدي براي تهيه بر گه گوجه فرنگي. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی. گرگان

محمدی. 1382. بررسي اثر سال زيرشکني خاک بر عملکرد گندم زرين. همایش خاک ورزی غلات. کرج

محمدی. 1385. استفاده از خشک کردن خورشیدی برای تهیه برگه گوجه فرنگی. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی. گرگان

محمدی. 1385. تحکیم شیار روش مناسب برای افزایش راندمان آبیاری سطحی چغندرقند. بیست و سومین سمینار کارخانه قند . مشهد.

محمدی. 1385. ارزیابی و مقایسه انواع خشک کنهای خورشیدی انگور. چهارمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی. تبریز.

محمدی. امیرشقاقی. 1384. ساخت و ارزيابي شيرآب با کنترل دبي و قطع و وصل مجزا جهت استفاده بهينه از آب در منازل. کنگره پیشگیری از اتلاف منابع . تهران

محمدی. زمردی. 1379. بررسي راندمان حرارتي خشک کن هاي خورشيدي در توليد گوجه فرنگي. چهارمین کنفرانس روستا و انرژی. چابهار

نورجو. محمدی. 1381. اثر غلتک هاي تثبيت شيار بر سرعت پيشروي آب در خاکهاي سيلتي لومي. دومین کنگره ماشینهای کشاورزی. کرج

محمدی. نورجو. 1386. امکان کاهش اثرات کم آبیاری و افزایش بهره وری مصرف آب از طریق زیرشکنی خاک در زراعت چغندرقند در تناوب با گندم. اولین همایش سازگاری با کم آبی.

محمدی. امبرشقاقی. زمردی. 1384. بررسی تاثیر طبقات بارگاه خورشیدی برای تهیه کشمش. کنگره علوم باغبانی. مشهد.

محمدی. زمردی. امیرشقاقی. 1384. تاثیر طبقات بارگاه خورشیدی بر زمان تهیه کشمش. چهارمین کنگره علوم باغبانی.

محمدی. نورجو. 1381. اثر غلطکهاي تثبيت شيار بر سرعت پيشروي آب در خاکهاي سيلتي لوم. دومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

محمدی. زمردی. نورجو. 1378. نقش مردم در استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و سازگار با محيط زيست. سومین کنفرانس روستا و انرژی. سازی

نوجو. هناره. محمدی. 1386. تاثیر کاربرد مالچ پلی اتیلن در افزایش بهره وری مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی. دهمین کنگره علوم خاک ایران. تهران

نورجو. محمدی. 1384. لفزایش راندمان آبیاری شیاری با کاربرد غلتکهای تثبیا شیار در زراعت چغندر قند. دومین سیمنار سالانه کارخانجات قند و شکر. مشهد.

نورجو.محمدی. 1384. استفاده از غلتک های تثبیت شیار روشی مناسب برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب. کنگره استفاده از منابع تجدید شونده. اصفهان.

 نورجو. محمدی. 1384. افزایش راندمان آبیاری در آبیاری شیاری با غلتکهای تثبیت شیار. کارگاه مکانیزه آّبیاری سطحی.

نورجو. محمدی. 1384. افزایش راندمان آبیاری شیاری با کاربرد غلتکهای تثبیت شیار. سمینار کاخانجات قند و شکر. مشهد.

نورجو. محمدی. 1384. استفاده از غلتک های تثبیت شیار روشی مناسب برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب. منابع تجدید شوند و بازیافت. اصفهان.

نورجو. محمدی. 1384. افزایش راندمان آبیاری در آبیاری شیاری با غلطک های تثبیت شیار. کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه. کرج

نورجو. محمدی. 1385. تحکیم بستر شیار روشی مناسب برای افزایش راندمان آبیاری سطحی چغندرقند. کنگره سالانه کارخانجات قند و شکر. مشهد.

نورجو. محمدی. 1386. تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و زیرشکنی خاک بر عملکرد چغندرقند در تناوب با گندم و کارایی مصرف آب. دهمین کنگره علوم خاک ایران. تهران

اسکندری. محمدی. 1392. انرژی لازم برای برداشت چغندر قند در روش مرسوم. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. اردبیل.

اسکندری. محمدی. 1392. بیلان انرژی در برداشت چغندرقند. کشاورزی ارگانیک. اردبیل.

 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

بررسي‌کم‌آبياري‌برروي عملکردو راندمان‌مصرف‌آب در زراعت دو رقم آفتابگردان (مجری) 1378-1379

طراحي، ساخت و ارزيابي غلتک هاي تثبيت شيار رديف کارها براي بهبود متغير هاي آبياري (مجری)1378-1379

ساخت و ارزیابی شیرهای آب با کنترل دبی و قطع وصل مجزا (مجری) 1379-1380

بررسي تاثير آرايش کاشت در کارايي مصرف آب ،کميت و کيفيت چغندر قند (مجری) 1378-1380

بررسي اثر کاربرد ساب‌ سويلر و دورهاي مختلف آبياري بر عملکرد ذرت (مجری) 1378-1380

بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي و خشک کردن خورشيدي بر کيفيت برگه گوجه فرنگي (مجری) 1378-1380

اثر زيرشکني و مقادير مختلف آب آبياري بر عملکرد محصول در تناوب گندم چغندر قند و مطالعه ميراي خاک (مجری) 1379-1381

بررسی عوامل موثر بر عملکرد بارگاههای خورشیدی انگور (جنس کف، ارتفاع شیشه و ابعاد روزنه) (مجری) 1381-1382

مقايسه برداشت دو مرحله اي کلزا در رطوبتهاي مختلف با روش برداشت مستقيم (همکار) 1379-1382

طراحی، ساخت و ارزیابی بارگاه خورشیدی برای تهیه کشمش در آذربایجان غربی (مجری) 1381-1382

اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي بر استقرار و عملکرد کلزا پاييزه (همکار) 1379-1383

بررسی اثر روشها مختلف خاکورزی فصل آیش در ذخیره رطوبت و عملکرد گندم دیم آذر 2 (همکار) 1386-1383

بررسی اثرات روشهای مختلف خاکورزی بر خواص فیزیکی خاک  و عملکرد آفتابگردان در شرایط دیم (همکار) 1383-1386

بررسی اثر دما، سرعت جریان هوا بر زمان خشک شدن و کیفیت انگور (مجری) 1384-1387

بررسی و تعیین روشها مکانیزاسیون چغندرقند در مرحله برداشت با تعیین منابع و مقادیر انرژ مورد نیاز (مجری) 1386-1387

بررسي مکانيزاسيون کاشت گندم در اروميه با استفاده از GIS (مجری) 1387-1389

تعیین میزان انرژی مورد نیاز در مرحله کاشت و داشت چغندرقند (مجری) 1389-1390

ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی فعال برای تهیه کشمش (مجری) 1389-1391

ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی با جریان هوای اجباری برای خشک کردن زردآلو و مقایسه آن با خشک کن  خورشیدی طبیعی و هوای آزاد (مجری) 1391-1393

ارزیابی فنی کشاورزی حفاظتی (خاکوری و کاشت) در منطقه سراب استان آذربایجان شرقی (مجری) 1391-1394

pasting

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 بررسی و تعیین سنتیک خشک شدن زردآلو رقم عسگر آبادی در خشک کن خورشیدی با فشار منفی و مقایسه آن با روشهای دیگر (مجری). 1394-1396

برآورد میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یونجه در استان آذربایجان شرقی (مجری).1394-1396

ارزیابی قابلیت خشکباری شش ژنوتیپ امید بخش زرآلو. (همکار اصلی). 1395-1397

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

 Hesari. Rezaee. Mohammadi. Investment opportunities in Agricultural sector  of West Azarbijan Province

محمدی. 1385. بارگاه خورشیدی برای تهیه کشمش

محمدی. تعیین میزان انرژی مورد نیاز در روشهای مختلف برداشت چغندرقند


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

خانزاده، 1382. بررسی عوامل موثر بر عملکرد بارگاه های خورشیدی انگور. . دانشگاه تبریز.

حاتمی. 1383. بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان ارومیه بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS . دانشگاه تبریز.


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

دریافت لوح تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی

دریافت لوح تقدیر از رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی


سایر موارد

اختراع:

شير آب با کنترل دبي و قطع و وصل مجزا

خشک کن خورشیدی با جریان هوای اجباری

 

رونمایی از خشک کن خورشیدی توسط رییس مجلس شواری اسلامی

رو نمایی از خشک کن آزمایشگاهی با قابلیت اعمال منحنی دمایی توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

 
 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.