پنج شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Thursday, May 28, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس محمدرضا یوسف زاده طاهری[_HprPDF] محمدرضا یوسف زاده طاهری نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
سمت
تخصص
محل کار
پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

·         لیسانس، مهندسی ماشین­ های کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1373

  

·         فوق لیسانس، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1376

 

·         دکتری، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مهندسی پس از برداشت)، دانشگاه تبریز، 1396


 

سوابق شغلی

 

·         کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی، از سال 1377 تا 1380.

 

·         عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی، از سال 1381 تاکنون.


 

سوابق اجرایی

 

·           همکاری و مشارکت در تدوین، چاپ و انتشار نشریه داخلی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان­ شرقی با عنوان: پیام پژوهش. 1380.

 

·         رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی از سال 1381 تا سال 1389.

 

·         عضو گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری در طرح ملی ساماندهی ایده­ های جوان در سال 1385.

 

·         عضو کمیته تخصصی خاک­ورزی حفاظتی در تولید پایدار محصولات کشاورزی استان آذربایجان­ شرقی از سال 1387 تا سال 1389.

 

·         عضو کمیته اجرایی و مجری طرح توسعه روش­ های خاک­ ورزی حفاظتی در مناطق مختلف استان آذربایجان­ شرقی از سال 1387 تا سال 1389.

 

·         عضو کمیته فرعی تدوین برنامه تحقیقات راهبردی درختان میوه هسته­ دار (زردآلو) به پیشنهاد مجری برنامه آقای دکتر ناصر بوذری و نامه انتصاب آقای دکتر مصطفی آقایی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به شماره 4/244/1907944 و مورخه 1/10/86 از سال 1386 تا سال 1388.

 

·         عضو شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان آذربایجان ­شرقی از سال 1381 تا سال 1389.

 

·         عضو کمیته­ های تخصصی و عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان­ شرقی از سال 1381 تا سال 1388.

 

·         همکاری با مدیریت مهندسی و آزمون ماشین­های کشاورزی و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سمت کارشناس آزمون قرائت لودر و تانکرهای حمل آب شرکت اوجان صنعت در شهرک صنعتی شهرستان بستان­ آباد. از سال 1387 تا سال 1388.

 

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

·         Yousefzadeh Taheri, M. R., Ghassemzadeh, H. R., Ranjbar, S. F., Moghaddam Vahed. M. and Gazor. H. R. 2017. Design, Construction, and Performance Evaluation of an Innovative Hybrid Fluidized Bed-Infrared Chickpea Roaster. Biological Forum – An International Journal. 9(2): 92-101.

 

·         Zaki Dizaji, H., Minaei, S. and  Yousefzadeh Taheri, M. R. 2010. Air-jet Seed Knockout Device for Pneumatic Precision Planters. Agricultural Mechanization in Asia, Africa & Latin America. 41(1): 45-50.


 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

·         رشادصدقی، ع.، یوسف­ زاده طاهری، م. ر. 1388. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع­ آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب­زمینی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 10، شماره 3، صفحات 82-69.

 

·         ذکی دیزجی، ح.، مینایی، س. و یوسف­ زاده طاهری، م. ر. 1387. تکمیل دقیق­ کارهای خلایی صفحه­ ای با کاربرد و توسعه بذرانداز دمشی. مجله دانش کشاورزی. جلد 18، شماره 2، صفحات 230-219.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

·        یوسف­ زاده طاهری، م. ر.، رشادصدقی، ع.، زابلستانی، م. و مظفری، م. 1387. جایگاه و نقش فناوریهای نوین در تأمین نیازهای غذایی کشور و توسعة پایدار کشاورزی . اولین همایش ملی مدیریت و توسعة کشاورزی پایدار در ایران . 5-3 دی ماه. اهواز.

 

·      یوسف­ زاده طاهری، م. ر. و جوادی، ا. 1387. ارزیابی عملکرد بذرکارها و ماشین­های مرکب متداول در کاشت گندم آبی در استان آذربایجان­ شرقی . پنجمین کنگرة ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران . 7-6 شهریور ماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

·      یوسف­ زاده طاهری، م. ر. و جوادی، ا. 1387. تاثیر خطی ­کارها و ماشین­ های مرکب متداول بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم . دهمین کنگرة ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . 30-28 مرداد ماه. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

·        یوسف­ زاده طاهری، م. ر.، رشادصدقی، ع.، بایبوردی، ا. و زابلستانی، م. 1387. نقش فناوری­های جدید در تولید سیب زمینی و تامین امنیت غذایی کشور. اولین هم­ اندیشی ملی سیب زمینی. 22-21 خرداد ماه. سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل.

 

·         مظفری، م.، یوسف­ زاده طاهری. م.ر. و پورحاجی. ع. 1387. بررسی و مقایسة سمپاش های مختلف با هدف کاهش پایدار مصرف سموم کشاورزی در زراعت پیاز . اولین همایش ملی مدیریت و توسعة کشاورزی پایدار در ایران . 5-3 دی ماه. اهواز.

 

·      رشادصدقی، ع.، یوسف­ زاده طاهری، م. ر. و مشهدی جعفرلو، م. 1387. طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين قابل حمل جهت جمع آوري نیوماتيک سوسک کلرادو در مزارع سيب زميني. پنجمین کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 7-6 شهریور ماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

·         رشادصدقی، ع.، یوسف­ زاده طاهری، م. ر. و مشهدی جعفرلو، م. 1387. روش کنترل مکانیکی آفت سوسک کلرادو سیب­زمینی. اولین هم ­اندیشی ملی سیب زمینی. 22-21 خرداد ماه. سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل.

 

·         بایبوردی، ا. و یوسف ­زاده طاهری، م. ر. 1387. تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای پتاسیمی در عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی در منطقة سراب . اولین هم ­اندیشی ملی سیب زمینی. 22-21 خرداد ماه. سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل.

 

·         بایبوردی، ا. و یوسف­ زاده طاهری، م. ر. 1387. بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم کلزای پائیزه . دهمین کنگرة ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . 30-28 مرداد ماه. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

·         خسروانی، ع. و یوسف­ زاده طاهری. م.ر. 1384. ارزیابی بذرکارهای متداول در کشت مکانیزه کلزا. دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین­ های کشاورزی. 4-3 خرداد ماه. دانشگاه تهران.

 

·         یوسف­ زاده طاهری. م.ر. و کاظمین­خواه، ک. 1383. مقایسه عملکردی و اقتصادی روش­های کاشت مکانیزه مستقیم و نشایی پیاز با روش مرسوم و انتخاب بهترین روش آن. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون. 12-10 شهریور ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

·         یوسف زاده طاهری. م.ر. و رنجبر، ا. 1383. تعیین مدل ریاضی و ضرایب تعمیراتی مناسب برای پیش ­بینی هزینه­ های تعمیر و نگهداری تراکتورهای متداول در کشت و صنعت­ های منطقه پارس­ آباد مغان. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون. 12-10 شهریور ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

·         ذکی دیزجی، ح.، مینایی، س. و یوسف­ زاده طاهری. م.ر. 1383. طراحی، ساخت و آزمایش بذر انداز دمشی. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون. 12-10 شهریور ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

·         ذکی دیزجی، ح.، یوسف­ زاده طاهری. م.ر. و مینایی، س. 1383. تکمیل کارنده­ های خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانه­ ها. کنفرانس روش­ های پیشگیری از اتلاف منابع ملی. 21-19 خرداد ماه. فرهنگستان علوم ایران.

 

·         غفاری، ح.، امیر شقاقی، ف. و یوسف­ زاده طاهری. م.ر. 1382. بررسی موردی نقش دولت، بخش خصوصی و شرکت­ های تعاونی در مکانیزاسیون. چهارمین کنفرانس ملی دو سالانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران. 6-4 شهریور ماه. دانشگاه تهران.

 

·         غفاری، ح.، یوسف­ زاده طاهری، م. ر. و امیر شقاقی، ف. 1381. بررسی موردی نقش دانشگاه ­ها و مراکز تحقیقاتی کشور در توسعه کشاورزی ایران. همایش راهکارهای کشاورزی پایدار در ایران. 12 اسفند ماه 1381. دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ایران.

 

·         یوسف­ زاده طاهری، م. ر. 1381. سیستم­ های مختلف مکانیزه خاک­ورزی، کاشت و برداشت کلزا. همایش روز مزرعه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­ شرقی. 22 اردیبهشت ماه. تبریز.

 

·          یوسف­ زاده طاهری، م. ر. 1381. مقایسه روش­ های مختلف کشت پیاز در منطقه آذربایجان ­شرقی. همایش هفته انتقال یافته­ های تحقیقاتی. سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان­ شرقی. 14-12 آبان ماه.

 

·         یوسف ­زاده طاهری، م. ر. 1388. تاثیر کاربرد ماشین­ های مختلف کاشت (متداول و مرکب) بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم. 9 آذرماه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی.

 

·         یوسف­ زاده طاهری، م. ر. 1391. ارزیابی عملکرد کارنده ­های مختلف و معرفی نوع مناسب آن در کاشت گندم آبی. 11 اردیبهشت ماه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی.

 
کنفرانس های خارجی
 
 

·         Yousefzadeh Taheri, M. R. and Reshad-Sedghi, A. 2004. Performance Evaluation of Three Planters and Selecting the Best One in Rapeseed Sowing. The 1st Joint Agriculture and Natural Resources Symposium (Tabriz-Ganja). 14-16 May, Azerbaijan Agricultural Academy- Ganja, Azerbaijan.

 

·         Reshad Sedghi, A. and Yousefzadeh Taheri, M. R. 2004. Effects of tillage methods on the establishment and yield of winter rapeseed. The 1st Joint Agriculture and Natural Resources Symposium (Tabriz-Ganja). 14-16 May, Azerbaijan Agricultural Academy- Ganja, Azerbaijan.

 

·         Yousefzadeh Taheri, M. R., Zaki Dizaji, H. and Minaei, S. Investigation and Determination of Some Biomechanical Properties of Chickpea Kernel. The 1st Joint Agriculture and Natural Resources Symposium (Tabriz-Ganja). 14-16 May, Azerbaijan Agricultural Academy- Ganja, Azerbaijan.

 


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

     

 1-       بررسی اثر کاربرد زیرشکن بر عملکرد محصول (طرح تحقیقی- ترویجی به شماره 22/78، مجری در سال­ زراعی 1379

-1377). 1376 تا 1379. گزارش نهایی ثبت شده در نشریه شماره 665 سازمان کشاورزی آذربایجان­ شرقی.

 

2-       مقایسه دو روش مکانیزه مستقیم و نشایی با روش سنتی در کشت پیاز و انتخاب بهترین روش آن (مجری). 1377 تا 1380. شماره ثبت گزارش نهایی: 215/83.

 

3-       تعیین ضرایب و شاخص­ های مکانیزاسیون در عملیات خاک ­ورزی با بکارگیری تراکتور و گاوآهن متداول (تراکتور MF-285 و گاوآهن برگرداندار 3 خیش.   

 

4-       اثرات روش هاي مختلف خاک ورزي بر استقرار و عملکرد کلزاي پاييزه (همکار). 1379 تا 1383. به شماره ثبت گزارش نهایی: 1403/84.

 

5-       ارزیابی عملکرد ماشین­ های مرکب (چند منظوره) در کاشت گندم آبی (مجری). 1384 تا 1387. به شماره ثبت گزارش نهایی: 749/88.

 

6-       ارزیابی عملکرد ماشین­ های مرکب (چند منظوره) در کاشت گندم آبی (مجری). 1384 تا 1387. به شماره ثبت گزارش نهایی منطقه ­ای در استان آذربایجان شرقی: 35/749/88.

 

7-       بررسی و ارزیابی پارامترهای عملکردی کارنده ­های مختلف با میزان متغیر تراکم بذر گندم (مجری). 1384 تا 1387. به شماره ثبت گزارش نهایی: 750/88.

 

8-       بررسی و ارزیابی پارامترهای عملکردی کارنده ­های مختلف با میزان متغیر تراکم بذر گندم (مجری). 1384 تا 1387. به شماره ثبت گزارش نهایی منطقه­ ای در استان آذربایجان­ شرقی: 35/750/88.

 

9-       ارزیابی ریزدانه کارهای متداول و معرفی مناسب ­ترین آنها در کشت مکانیزه کلزا (مجری مسئول و هماهنگ­ کننده). 1379 تا 1384. به شماره ثبت گزارش نهایی: 627/88.

 

10-   طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين قابل حمل جهت جمع آوري نیوماتيک سوسک کلرادو در مزارع سيب زميني (همکار). 1384 تا 1386. به شماره ثبت گزارش نهایی: 1365/86.

 

11-   بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی عملکرد سمپاش­ ها با مکانیزم­ های مختلف و تاثیر آنها در کنترل تریپس پیاز (همکار). 1384 تا 1387. به شماره ثبت گزارش نهایی: 1617/88.

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

1-       قربان­یف، خ. و مهدی­یف، ع. مکانیزاسیون دامپروری­، ترجمه، کریم کاظمین خواه، تبریز، احرار. 1380. 216 صفحه. (بازخوانی و ویرایش توسط محمدرضا یوسف ­زاده طاهری).

 
 
نشریات فنی و ترویجی
 

·         ویرایش نشریه فنی- ترویجی تحت عنوان " طرح بررسی مکانیزاسیون در کشاورزی حفاظت­ شده مدرن" . شورای انتشارات سازمان کشاورزی آذربایجان­ شرقی (مدیریت آموزش و ترویج). واحد تولید برنامه­ های ترویجی و انتشارات فنی.  78 صفحه.

 

·         ویرایش نشریه فنی- ترویجی شماره 645 تحت عنوان " پرورش و برداشت مکانیزه گوجه ­فرنگی" . شورای انتشارات سازمان کشاورزی آذربایجان­ شرقی (مدیریت آموزش و ترویج). واحد تولید برنامه­ های ترویجی و انتشارات فنی. 51 صفحه. خرداد ماه 1379.

 

·         ویرایش نشریه فنی- ترویجی شماره 657 تحت عنوان " مبانی مکانیزاسیون کشاورزی" . شورای انتشارات سازمان کشاورزی آذربایجان­ شرقی (مدیریت آموزش و ترویج). واحد تولید برنامه­ های ترویجی و انتشارات فنی. 111 صفحه. شهریور ماه 1379.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

1-       ذکی دیزجی، حسن. 1382. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ماشین­ های کشاورزی. طراحی نیوماتیکی بذرکار دو منظوره برای کاشت ریزدانه­ ها و ساخت و آزمایش بذرانداز آن (مشاور پایان­ نامه). دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده کشاورزی.

 

2-       قاسم­ پور، ابوالفضل. 1385. پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی. بررسی وضعیت موجود و ارائه راه­کارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان تبریز (مشاور پایان­ نامه). دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی. گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی. 


عضویت در مجامع علمی 
 

·         عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

·         عضو انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

·         عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجان­ شرقی

 

تشویقات 
 
 

·         ابلاغ تشکر کتبی معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از انتشار نشریه داخلی مرکز تحت عنوان " پیام پژوهش" در سال 1380.

 

·         تقدیر و تشکر کتبی رئیس محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از همکاری، مساعدت و تلاش اینجانب و تمامی همکاران بخش فنی و مهندسی کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی در اسفند ماه سال 1382.

 

·         تقدیر توسط استاندار محترم آذربایجان­ شرقی و دعوت کتبی طی نامه شماره 609685100 مورخه 25/9/82 در مراسم تجلیل از پژوهشگران نمونه استان در سالن فرمانداری تبریز در سال 1382.

  

·         دریافت لوح تقدیر از رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­ شرقی به عنوان محقق برتر مرکز در سال 1388.


سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.