دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۲  -  Monday, May 29, 2023
جستجوی پیشرفته

صفات کیفی و ماندگاری کلون‌های انتخابی سیر در مرحله مقدماتی و کلون‌های پیشرفته به... تهیه اطلس آب موردنیاز گیاهان زراعی و باغی به‌منظور بهینه‌سازی الگوی کشت استان اصفهان


تعیین تناسب اقلیمی مناطق مختلف استان هرمزگان برای مکان‌یابی توسعه گلخانه‌ها


 وضعیت موجود سازه و تأسیسات گلخانه‌های استان هرمزگان 
 کمیته ها
 فعالیت های بین المللی
آزمایشگاهها  
 خدمات الکترونیک
 بازنشستگان
فرم و آیین نامه
 
کمیته ها :

         در راستای بکارگیری از خرد جمعی و نظرات کارشناسی، کمیته و شوراهای مختلفی برای برنامه ­ریزی و سیاست گذاری، بررسی پرونده ترفیع و ارتقاء اعضاء هیات علمی، ارزیابی فنی پروپوزال پروژه ها و طرح های تحقیقاتی، بررسی وضعیت همکاران در حال تحصیل و انتقال یافته­ های تحقیقاتی و … در موسسه فعال است. اعضاء این کمیته­ ها متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی، کارشناسان خبره اجرایی و محققین موسسه است. مهمترین کمیته و شوراهای فعال در موسسه عبارتند از :آمار مشاهده صفحات