یکشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۱  -  Sunday, January 29, 2023
جستجوی پیشرفته
» اخبار

لطفا گروه خبری مورد نظر خود را از منوی زیر انتخاب نمایید: عبارت *      جستجوی پیشرفته
 
» آخرین خبرها
بررسی صفات کیفی و ماندگاری کلون‌های انتخابی سیر در مرحله مقدماتی و کلون‌های پیشرفته به منظور تولید رقم (ارقام) در همدان
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۲:۳۲
این پروژه توسط مهندس فریبا بیات عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان با همکاری مؤسسه تحقیقات باغبانی، بخش تحقیقات سبزی و صیفی در سال زراعی 1400-1399 اجرا شد.


کارگاه آموزشی "سرویس و نگهداری کمباین" توسط مهندس امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز سمنان (شاهرود) برگزار شد.
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۱:۰۱
کارگاه آموزشی "سرویس و نگهداری کمباین" بصورت وبینار توسط مهندس امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز سمنان (شاهرود) در تاریخ‌های 28 دی و 1 بهمن 1401 برگزار شد.


دکتر زهرا یوسفی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در کارگاه هرس مکانیزه زیتون حضور یافت.
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۰:۳۸
دکتر زهرا یوسفی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی روز پنجشنبه مورخ 1401/11/6، در کارگاه هرس مکانیزه زیتون که در محل شرکت تات سبز در شهر طارم سفلی قزوین برگزار شد، حضور یافت.


بررسی وضعیت موجود سازه و تأسیسات گلخانه‌های استان هرمزگان
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۲:۴۹
طی تفاهم‌نامه همکاری با استانداری استان هرمزگان، وضعیت سازه و تاسیسات گلخانه‌ای این استان توسط دکتر داود مومنی عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی استان اصفهان و همکاران بخش تحقیقات مهندسی گلخانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بررسی شد.


تعیین تناسب اقلیمی مناطق مختلف استان هرمزگان برای مکان‌یابی توسعه گلخانه‌ها
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۲:۱۰
گزارش پژوهشی پروژه "تعیین تناسب اقلیمی مناطق مختلف استان هرمزگان برای مکان‌یابی توسعه گلخانه‌ها" به سفارش استانداری هرمزگان، توسط دکتر قاسم زارعی عضو هیات علمی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه تدوین و منتشر شد.


تهیه اطلس آب موردنیاز گیاهان زراعی و باغی به‌منظور بهینه‌سازی الگوی کشت استان اصفهان
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰۹:۲۷
دکتر حمید رضا سالمی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در قالب تحقیقاتی 1/5 ساله که به سفارش سازمان جهاد کشاورزی در محدوده 24 شهرستان و واحد مطالعاتی منابع آب استان اصفهان اجرا شد به نتایج قابل توجهی در ارتباط با تهیه اطلس نیاز خالص آبیاری محصولات راهبردی استان در مناطق گرم و خشک دست یافت.


روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی در خشکه‌کاری برنج در کشور مقایسه شد.
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۳
پروژه تحقیقاتی با عنوان "ارزیابی و مقایسه فنی و مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف خاک‌ورزی حفاظتی برای خشکه‌کاری برنج" در کشور توسط دکتر احمد شریفی مالواجردی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اجرا شد.


تعیین درصد شکستگی و ناخالصی بذر گندم بر پایه روش پردازش تصویر با ساخت و ارزیابی دستگاه تکساز
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۲
پروژه پژوهشی – کاربردی با عنوان " تعیین درصد شکستگی و ناخالصی بذر گندم بر پایه روش پردازش تصویر با ساخت و ارزیابی دستگاه تکساز " توسط دکتر محمد شاکر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس طی سال‌های 1401- 1400 اجرا شد.


اثر روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی در کشت سیب‌زمینی بعد از گندم در دشت اردبیل بررسی شد.
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۰:۴۶
پروژه تحقیقی ترویجی با عنوان "بررسی اثر روش های خاک‌ورزی حفاظتی در کشت سیب‌زمینی بعد از گندم در دشت اردبیل " توسط مهندس ضرغام فاضل نیاری عضوهیات علمی بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی استان اردبیل انجام شد، ایشان به بررسی مناسب‌ترین روش خاک‌ورزی حفاظتی برای کاشت سیب‌زمینی پرداخت.


اثر ماشین جین بر میزان آسیب‌های مکانیکی بذر پنبه بررسی شد.
تاریخ و ساعت : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۵:۲۵
پروژه پژوهشی با عنوان "بررسی اثر ماشین جین بر میزان آسیب‌های مکانیکی بذر پنبه" توسط دکتر محمدعلی به‌آئین عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی استان فارس و همکاران ایشان، اجرا شد.  مشاهده خبرها

آمار مشاهده صفحات