چهار شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷  -  Wednesday, April 25, 2018
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

بررسی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای در باغات پسته
مهندس محمد کریمی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع خراسان رضوی، طی پژوهشی با عنوان " ارزيابي فنی سيستم هاي آبياري قطره‌اي باغات پسته (مطالعه موردي: منطقه مه ولات)" به بررسی چگونگی عملکرد این سیستم ها در باغات پسته پرداخت.

دلیل اصلی انجام این پژوهش، نارضايتي بعضي از باغداران منطقه مه­ ولات از عملکرد و کارایی سيستم آبياري قطره ­اي در باغات پسته و نگراني هاي موجود در خصوص عدم پذيرش و استقبال ساير باغداران در اجراي اين سيستم در باغات خود بوده است. براي اجراي اين پروژه با نظر کارشناسان آب و خاک منطقه، 6 پروژه آبیاری قطره ای در شش باغ پسته مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داده که در طرح­ های ارزیابی شده متوسط یکنواختی پخش آب بین 84/89 تا 97/10 درصد متغییر بود که بر اساس این شاخص، سیستم­ های ارزیابی شده خوب تا عالی طبقه بندی شدند. متوسط راندمان پتانسیل کمترین ربع بین 63/09 تا 77/78 درصد و متوسط راندمان کاربرد کمترین ربع بین 70/10 تا 86/42 درصد متغیر بود که بر اساس این شاخص ­ها، عملکرد سیستم ­های آبیاری قطره ­ای در باغات پسته خوب ارزیابی شده است. در مجموع نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که سیستم­ های آبیاري قطره­ ای مورد بررسی به طور میانگین در وضعیت خوبی از نظر کارایی و یکنواختی پخش آب قرار دارند. اما بسیاری از کشاورزان از این سیستم ناراضی بوده و اقدام به جمع­ آوری آن از سطح باغات خود نموده­ اند. با توجه به بررسی­ های به عمل آمده و مصاحبه با باغداران و کارشناسان آب و خاک منطقه، دلایل اصلی عدم موفقیت این سیستم­ ها که منجر به جمع ­آوری آنها از سطح باغات و یا ایجاد تغییر در سیستم­ ها توسط کشاورزان شده است، بر اساس اظهار نظر باغداران و کارشناسان آب و خاک منطقه عبارتند بودند از:

1-      عدم مدیریت صحیح در بهره برداری و نگهداری از این سیستم ها که این مدیریت نادرست ناشی از عدم توجه به آبشویی زمستانه و آبشویی در طی فصل رشد با توجه به کیفیت نامناسب آب در اکثر منابع آبی طرح ها، عدم توجه به شستشوی فیلترها و اسید شویی سیستم، افزایش دور آبیاری به علت کم آبی (تغییر دور آبیاری از 4 یا 6 روز به 24، 28 یا 30 روز) و رعایت نکردن دستوالعمل برنامه­ ریزی آبیاری ارائه شده در دفترچه طراحی سیستم، دانش ناکافی کشاورزان برای بهره برداری و نگهداری از این سیستم ها و عدم نظارت بر بهره ­برداری و نگهداری این سیستم ها توسط کارشناسان، مشاوران و یا مروجین محلی بوده است.

2-      عدم تامین فشار کاری مناسب در سیستم ­ها با توجه به نوع خروجی استفاده شده در آنها که نتیجه آن عدم تطابق دبی خروجی از بابلرها با دبی اسمی آنها بوده است.

3-      باز کردن خروجی­ ها (بابلرها) و استفاده از سیستم قطره­ ای تنها به عنوان یک شبکه انتقال آب به پای درختان که در پای درختان آب به صورت سطحی در اختیار درخت قرار می ­گیرد.

استفاده از سیستم آبیاری قطره­ ای برای زمانی که درختان به صورت نهال هستند. به محض اینکه نهال­ ها 5 الی 6 ساله شد سیستم آبیاری قطره ای از سطح باغ جمع ­آوری می­ شود.
 
 


۱۳۹۶/۰۴/۲۶
تعداد نمایش: ۹۹
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی                                                                     
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.